Ilmailuliiton talous laitetaan kulukuurille - SIL Shopin jatkosta neuvottelut käynnissä

sillogoSuomen Ilmailuliiton hallitus järjesti sunnuntaina 14. lokakuuta Ilmailumuseon auditoriossa tiedotustilaisuuden. Siinä kerrottiin taustaa viime aikoina harrasteilmailijoiden parissa runsaasti keskustelua herättäneille toimille, jotka liittyvät järjestön talouden tulevaisuuden turvaamiseen. Paikalle saapui noin 70 ilmailijaa.

Sunnuntaisesta tilaisuudesta julkaistun tiedotteen mukaan liiton tulovirta vähenee merkittävästi ensi vuonna. Tähän asti mm. lentoturvallisuuteen liittyneistä tehtävistä vuosittain maksettu 193 000 euron Liikenneministeriön korvaus päättyy 2013. Nämä tehtävät siirtyvät kilpailutettaviksi ja niiden jatkumisesta liiton tuottamina ei siten ole varmuutta.

Lisäksi toimintaa on sopeutettava ajan vaatimusten mukaiseksi. Viime maaliskuussa vuosikokous hyväksyi Suomen Ilmailuliiton uuden strategian, jonka mukaan painopistealueet ovat edunvalvonta, urheiluilmailu, palvelut ja viestintä.

Yleiskokous velvoitti hallituksen laatimaan vuoden 2013 toimintasuunnitelman tämän strategian pohjalta. Elokuun kokouksessaan hallitus asetti työryhmät pohtimaan, miten tavoitteet jalkautetaan liiton toimintaan ja mitä talouden uudet haasteet vaikuttavat siihen.

Selvitystyön yhteydessä kävi ilmi, että liiton toimiston nykyrakenne ei vastaa määriteltyjä uusia painopistealueita. Samaten selvisi, että talouden tunnusluvut eivät ole antaneet tarkkaa kuvaa eri osa-alueiden kustannuksista.

Tarkastelussa ei ilmennyt epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä, vaan pitkälti historiallisin perustein kohdennetut kustannukset eivät kertoneet koko totuutta siitä, mihin varoja käytetään.

Esimerkiksi liiton omistaman toimitalon käyttökulut sekä tietotekniikan ja yleisen hallinnon kustannukset osoittautuivat yllättävän suuriksi, kun niitä jyvitettiin tarkasti toiminnan eri osa-alueille.

Kokonaisuutena vuositasolla puhutaan merkittävistä, jopa kuusinumeroisista summista. Hallitus katsoikin, että nopeat toimenpiteet ovat nyt tarpeen tulovirran todennäköisesti merkittävästi pienetessä

SIL Shopin jatko näyttää valoisalta

Ilmailuliiton tiedotteen mukaan asiakkaita ja etenkin lennokkiharrastajia ilahduttanee tieto siitä, että myymälän toiminnan jatkumisesta nykyisen henkilökunnan vetämänä neuvotellaan. Mahdollisesti syntyvään sopimukseen sisältyisi myös laajalti arvostetun SIL Shop -brändin käyttöoikeus toiminnan jatkajille.

Liiton palveluksessa on ollut 8 työntekijää, heistä kaksi SIL Shopissa. Parhaillaan arvioidaan kuinka monen henkilön työpanoksen tehtävät jatkossa vaativat. Liitolle haetaan toiminnanjohtajaa. Kiinnostus tehtävää kohtaan on ollut kiitettävää.

Liiton omistaman, mutta Finavian tontilla sijaitsevan toimitalon tulevaisuutta selvitetään. Selvää on, että tulevaisuuden vaatimuksia vastaava organisaatio ei tarvitse näin suurta neliömetrimäärää. Hallituksen arvion mukaan vuokratiloihin siirtyminen ei ole pois suljettu vaihtoehto.

Talouden realiteettien vuoksi hallitus katsoi parhaaksi ryhtyä edellä kerrottuihin toimenpiteisiin, jotta kevään 2013 liittokokoukselle voidaan esitellä hyväksytyn strategian mukainen toimintasuunnitelma.

Lisäpaineita nopealle aikataululle aiheutti se, että Opetusministeriölle jo lokakuussa 2012 lähetettävään avustusanomuksen tarvitaan ensi vuoden talousarvio.

Suomen Ilmailuliiton muutos uuden strategian mukaiseksi ei tapahdu hetkessä eikä helposti. Tiedotteessaan hallitus uskoo että sen seurauksena Ilmailuliitosta tulee entistä paremmin liittokokouksen linjausten mukaisia tehtäviä edistävä, jäseniensä etuja konkreettisesti ajava järjestö.

 

Suomen Ilmailuliiton tiedote

Lue myös: