Ilmavoimat tarkensi sääntöjään kuljetuslennoilla matkustamisesta

Ilmavoimat_PIIlmavoimat on pyytänyt verottajalta ennakkopäätöstä, jonka perusteella kuljetuslentojen matkustussääntöjä tarkastetaan ja päivitetään. Lisäksi tarkastellaan Ilmavoimien organisaatiomuutokseen liittyvää lentokuljetusten suunnittelu- ja ohjausprosessia sekä vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettuja määräyksiä.

Puolustusvoimauudistuksen ja ilmailulainsäädännön uudistamiseen liittyvän työn osana Ilmavoimat on hakenut verottajalta kantaa kysymykseen: Muodostaako Ilmavoimien lentokuljetuksien käyttö vapaa-aikana puolustushallinnon henkilöstölle, Puolustusvoimien henkilökunnan perheenjäsenille tai lähiomaisille verotettavaa etua?

Ilmavoimat tiedotti, että verottaja on vastannut ennakkoratkaisullaan ja se katsoo kyseisen lentomatkustusedun olevan veronalaista etuutta.

Ratkaisun saatuaan Ilmavoimat on keskeyttänyt vapaa-ajan matkustuksen lentokuljetuksiin liittyen. Tarkempi ohjeistus ja ratkaisun arviointi on työn alla.

Ilmavoimat perusti Ilmavoimien lentokuljetusten selvitys- ja kehitystyöryhmän kesäkuussa 2014. Ryhmän tehtävänä oli arvioida, selvittää ja kehittää Ilmavoimien lentokuljetustoimintaa.

Puolustusvoimauudistuksen lisäksi myös ilmailulainsäädäntö uudistui marraskuussa 2014 aiheuttaen välittömän tarpeen tarkistaa kaikki Ilmavoimien lentotoimintaa koskevat määräykset, mukaan lukien lentokuljetuksiin liittyvät normit.


Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä


IMG_8552Työryhmä antaa loppuraporttinsa joulukuun loppuun mennessä Ilmavoimien esikuntapäällikölle. Työryhmä on selvittänyt lentokuljetuksista annettujen määräysten ja ohjeiden kokonaisuuden ja päivittänyt merkittävimmät lentokuljetuksia koskevat osuudet ilmailulainsäädännön uudistamiseen liittyen.

Työryhmä antaa loppuraporttinsa joulukuun loppuun mennessä Ilmavoimien esikuntapäällikölle. Työryhmä on selvittänyt lentokuljetuksista annettujen määräysten ja ohjeiden kokonaisuuden ja päivittänyt merkittävimmät lentokuljetuksia koskevat osuudet ilmailulainsäädännön uudistamiseen liittyen.


Kuljetustehtävä perustuu Puolustusvoimien tai valtionjohdon tarpeeseen


Ilmavoimien kuljetus- ja yhteyskoneilla voidaan kuljettaa joukkoja, materiaalia sekä yksittäisiä henkilöitä matkustajina silloin, kun heidän kuljettamisensa liittyy valtion virkatehtävän hoitoon taikka etsintä- tai pelastuspalvelutoimintaan tai sen harjoitteluun.

Puolustushallinnossa palvelevia sekä Puolustusvoimien henkilökunnan perheenjäseniä ja lähiomaisia on voitu kuljettaa matkustajina vapaa-ajallaan edellyttäen, että kuljetustehtävää suorittavassa lentokoneessa on tilaa. Nyt nämä kuljetukset on keskeytetty toistaiseksi.

Ilmavoimien kuljetuslennot suunnitellaan ja toteutetaan Puolustusvoimien tai valtionjohdon tarpeiden mukaan. Vapaa-ajan matkustajista ei ole aiheutunut lisäkustannuksia Puolustusvoimille.