Ilmavoimien Hawkeilla ja Horneteilla vilkas kevätkausi - neljä harjoitusta toukokuussa

MLU_HN_2Kevään 2018 harjoituskausi on ilmavoimissa vilkkaimmillaan toukokuun puolivälissä, jolloin ilmavoimien joukkoja ja lentokalustoa osallistuu neljään harjoitukseen Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Hämeen alueella.

Vilkkaat harjoitusviikot avaa 14.–18. toukokuuta Pirkkalan tukikohdassa järjestettävä Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:n Pihti 18 -lentotoimintaharjoitus. Harjoitukseen osallistuu yhteensä seitsemän Hawk-suihkuharjoituskonetta.

Harjoituksen lentotoiminta ajoittuu harjoitusviikolla maanantaista perjantaihin aikavälille kello 9–24 ja suuntautuu Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueille sekä merialueelle Porin edustalla.

Pihti 18 -harjoitukseen liittyy myös niin sanottua Step Out -toimintaa, jonka yhteydessä Ilmasotakoulun Hawkeja vierailee tutustumassa operointiin ulkomaisessa lentotukikohdassa Ruotsin Linköpingissä.

FAF_HN_2Toukokuun lopun harjoituskokonaisuuden laajin tapahtuma on Ilmasotakoulun Ilmasota 18 -harjoitus, joka toimeenpannaan 16.–24. toukokuuta Tikkakoskella. Harjoituksen tavoitteena on kouluttaa varusmiehiä, reserviläisiä ja puolustusvoimien henkilökuntaa toimimaan poikkeusolojen tehtävissään ilmavoimien sodanajan taistelutukikohdassa. Harjoitukseen osallistuu noin 1450 henkilöä.

Ilmasodan kanssa osittain samanaikaisesti Ilmasotakoulu järjestää myös Hallin tukikohdassa 18.–25. toukokuuta toimeenpantavan Joukkokoulutuskauden päättöharjoitus (JPH) 1/18:n. JPH 1/18 on ilmavoimien saapumiserien 2/17 ja 1/18 varusmiehille suunnattu harjoitus, jonka tavoitteena on harjaannuttaa kesällä kotiutuvia joukkoja tehtäviinsä poikkeusolojen lentotukikohtaympäristössä. Harjoitukseen osallistuu yhteensä 850 henkilöä

Ilmasota- ja JPH-harjoituksiin liittyvään lentotoimintaan osallistuu yhteensä kahdeksan Hornet-monitoimihävittäjää sekä kymmenen Hawk-suihkuharjoituskonetta. Harjoitusten lentotoiminta tapahtuu Tikkakosken, Hallin ja Oulunsalon tukikohdista ja suuntautuu Vaasaan, Ouluun, Jyväskylään ja Tampereeseen rajautuvalle alueelle.

Lentotoiminta ajoittuu päivittäin aikavälille 7–23. Lentotoiminnassa käytetään ilma-alusten omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, jotka ovat nähtävissä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä. Lentotoimintaan sisältyy myös yliäänilentoja, jotka voivat olla maassa kuultavissa pamauksina.

Harjoituksiin osallistuva lentokalusto tukee myös Lohtajan alueella 15.–24.5. järjestettävän Ilmapuolustusharjoitus 1/18:n osallistuvien ilmatorjuntajoukkojen harjoittelua Keski-Pohjanmaalle suuntautuvin lennoin.

Ilmasota- ja JPH-harjoituksiin liittyen tukikohtien lähiympäristössä toimii jalan ja moottoriajoneuvoilla liikkuvia joukkoja, joiden toimintaan kuuluu taisteluharjoituksia.