Ilmavoimien ohjaajia koulutetaan hinauslaskuvarjoharjoituksessa Kajaanissa

Ilmavoimat_pelastusharjoitus_1Ilmavoimat harjoituttaa ohjaajiaan hinauslaskuvarjokoulutuksella Kajaanissa. Ilma-alusten miehistöä valmennetaan harjoituksen avulla toimimaan oikein veteen päätyvässä heittoistuinhypyssä.

Ilmasotakoulun järjestämä hinausvarjoharjoitus alkaa 27. heinäkuuta ja päättyy 7. elokuuta Kajaanin Nuasjärvellä. Kyseessä on niin sanottu joint-harjoitus, joka yhdistää eri puolustushaarat.

Ilmavoimien joukko-osastojen lisäksi harjoitusta tukee kaluston ja henkilökunnan osalta Kainuun prikaati, Logistiikkalaitos sekä Rannikkolaivasto. Hinauslaskuvarjoharjoituksessa käydään läpi lentovarustukselle tehtävät toimenpiteet, jotka pitää suorittaa veteen päättyvän heittoistuinhypyn aikana.

Harjoittelussa ei varsinaisesti hypätä mistään, vaan koulutettava ohjaaja vedetään ponttonilautalta moottoriveneellä varjoineen taivaalle. Ylhäällä ollessa ohjaaja irrottaa itse vetoköyden ja laskeutuu varjon kanssa veteen. Painopiste on vedestä pelastautumisessa.

Jokainen Ilmavoimien ohjaaja käy läpi hinauslaskuvarjoharjoituksen vähintään kerran neljässä vuodessa. Harjoituksen tavoitteena on saada ohjaajien vesipelastautumistaidot ulkoa opituksi rutiiniksi. Ensimmäinen harjoituskerta saadaan jo varusmiespalveluksen aikana Lentoreserviupseerikurssilla.