Koelennot osoittivat satelliittinavigoinnin parantavan pelastushelikoptereiden turvallisuutta

Proud_H135_2SESAR-hankkeen PROuD -projektissa (PBN Rotorcraft Operations under Demonstration) suoritettiin koelentoja satelliittinavigaatioon pohjautuvien lentoonlähtö- ja laskeutumismenetelmien avulla. Norjassa toteutettujen koelentojen todettiin helpottavan pelastushelikoptereiden toimintaa kriittisissä operaatioissa.

Suorituskykyyn perustuvan suunnistamisen (PBN) käyttö helikopteritoiminnassa tuo merkittävää parannusta etsintä- ja pelastus- sekä potilaiden kuljetuslennoille. Tarkempien ja luotettavampien mittarilentomenetelmien avulla voidaan suorittaa entistä suurempi osa tehtävistä ja pelastaa päivittäin enemmän ihmishenkiä.

 Koelennot suoritettiin Norwegian Air Ambulancen (NLA) ja Airbus Helicoptersin yhteistyöllä 8. -9. kesäkuuta. Kaikkiaan 24 lentoa operoitiin kahden päivän aikana Norjassa Lørenskogin ja Oslon yliopistollisen sairaalan heliporteilta. Lennot koostuivat useista lentoonlähdöistä ja lähestymisistä.

 Proud_H135_1Koelentoja varten määriteltiin etukäteen tarvittava määrä ns. PinS-pisteitä (Point in Space), joiden välillä navigoitiin Euroopan oman EGNOS GPS-järjestelmän avulla. Koelennot lennettiin kaksimoottorisella Airbus Helicopters EC 135 T3 -helikopterilla

 Lentäjien palaute ja kerätty data on analysoitu ja niiden vaikutukset uusien menetelmien operointiin on varmistettu. Koelentojen tulosten odotetaan tuovan huomattavaa etua alan toimijoille uusien menetelmien sekä teknologian käyttöönotossa.

 PROuD-hankkeen avulla pyritään osoittamaan miten RNP Pins LPV -lähestymisten (Localizer Performance with Vertical Guidance) avulla mittarilento-operaatiot voidaan tuoda pienille lentokentille ja heliporteille, joilla ei ole käytössä mittarimenelmiä.

 Menetelmän tarkkuus on RNP 0.3 (Required Navigational Performance) eli ilma-aluksen on kyettävä paikallistamaan itsensä ympyrälle, jonka koko on kolme kymmenesosa merimailia. Koelennetyt menetelmät sisältävät myös RF:n eli kaartuvat Radious to Fix -lähestymiset ja keskeytetyn lähestymisen segmentit.

 PROuD-konsortion ja SESARin käyttämä teknologia on yksi tarkimmista tänä päivänä saatavissa olevista mittarilentomenetelmistä. Se käyttää EGNOS-satelliittien tuottamaa signaalia helikopterin tarkan paikan määrittämiseen ja ohjaa turvalliselle reitille. Luonnolliset ja ihmisen tekemät esteet havaitaan ja huomioidaan jo lennonsuunnittelussa. Eurooppa tukee järjestelmän käyttöönottoa kaikille suurille pelastuspalvelun tarjoajille.

 Useissa Euroopan maissa pelastushelikoptereiden operaatiot lennetään ainoastaan näkölentosääntöjen avulla, joka tarkoittaa sääolosuhteiden näyttelevän merkittävää osaa tehtävien onnistumisissa.

Norjassa noin 10 prosenttia NLA:n tehtävistä eli jopa 700 lentoa vuodessa jäisi lentämättä huonojen sääolojen takia. Myös Sveitsissä vuosittain noin 600 tehtävää joudutaan keskeyttämään huonon näkyvyyden takia. Uuden teknologian avulla lentäjät voivat lentää tarkkoja lähestymisiä heikoissa sääolosuhteissa parantaen tehtävien suoritusprosenttia.

Powered_by_SESARJU_1PROuD on yksi viidestätoista suuren mittakaavan projektista, joiden rahoittamiseen SESAR Joint Undertaking -osallistuu. SESARJU on julkisyksityinen yhteistyöhanke, joka hallinnoi Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän Single European Sky  -projektin kehittämistä. Perimmäisenä pyrkimyksenä on innovatiivisten ratkaisuiden tuonti mukaan nykyaikaiseen ilmaliikenteenhallintaan.

 PROuD hankkeessa ovat mukana NLA,  Swiss Air Rescue (Rega), menetelmien suunnittelusta vastaava teknologiayritys IDS (Ingegneria Dei Sistemi) ja Sveitsin lennonvarmistuspalveluiden tarjoaja SkyGuide sekä tietoja keräävä tutkimus- ja konsulttiyhtiö Deep Blue.