KRP on keskeyttänyt esitutkinnan lentoliikenteeseen kohdistetusta GPS-häirinnästä

Poliisi_pukuPoliisi on tutkinut kevään 2022 aikana Suomen alueella tapahtunutta GPS-häirintää. Esitutkinta on keskeytetty, koska epäillyt eivät ole poliisin tiedossa.

Maaliskuun 2022 aikana tapahtunutta GPS-häirintää tutkittiin epäiltynä tietoliikenteen häirintänä. Itä-Suomessa todettiin häiriöitä satelliittipaikannusjärjestelmissä useana päivänä. 

Tietoliikenteen häirinnästä sekä säännöstelyrikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeästä tietoliikenteen häirinnästä voidaan tuomita enintään viisi vuotta vankeutta ja törkeästä säännöstelyrikoksesta enintään neljä vuotta vankeutta.

Keskusrikospoliisi on keskeyttänyt GPS-häirintää koskevan esitutkinnan, koska epäiltyjen rikosten tekijöistä ei ole saatu selvyyttä.

Poliisi on tehnyt tutkinnassa yhteistyötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Keskusrikospoliisi ei kommentoi esitutkintoja tässä vaiheessa enempää. Poliisi jatkaa tutkintaa, jos asiassa ilmenee uutta tietoa. 

Lue myös: