GPS-signaalia häiritään Suomessa - selvä tarve myös perinteisille navigointi- ja lähestymismenetelmille

GPS_Satellite_NASAfSuomen Helsinki FIR -lentotiedotusalueen itäisissä osissa on 7. maaliskuuta havaittu GPS-signaalin häirintää lentopinnan 200 alapuolella. Häirintä voi vaikuttaa lentoliikenteen sujuvuuteen mm. käytettävissä olevien lähestymismentelmien osalta. Lentoliikenteen navigointi- ja lähestymismenetelmiä on siirretty asteittain kohti ICAO Performance Based Navigation (PBN) -konseptia. Perinteisten navigointi- ja lähestymislaitteiden korvaaminen satelliittipohjaisilla järjestelmillä on tuonut kustannussäästöjä, mutta altistaa lentoliikenteen sujuvuuden alttiiksi mahdollisissa GPS-signaalin häiriö- tai häirintätapauksissa. 

Uudet satelliittipohjaiset suunnistusmenetelmät ovat navigaatiotarkkuudeltaan perinteisiä menetelmiä tarkempia ainakin rauhan aikana. Ukrainan kriisi on jälleen nostanut esiin GPS-järjestelmien alttiuden häirinnälle (jamming) ja signaalin väärentämiselle (spoofing).

Satelliittipaikannuksen häirintä ei ole kuitenkaan mitään uutta vaan sellaista on tapahtunut eri puolilla maailmaa ainakin noin 10 vuoden ajan. GPS-signaalin menetyksiä on nyt Ukrainan kriisin aikana keväällä 2022 tapahtunut jälleen myös Suomessa, mutta myös Itämeren alueella.

Vieraan toimijan suorittamalla GPS-signaalin häirinnällä tai väärentämisellä voidaan vaikeuttaa merkittävästi mm. siviili-ilmailun sujuvuutta. Myös Ilmavoimat tarvitsee toimivia lähestymismetelmiä toiminnassaan ja erityisesti huonoissa sääolosuhteissa.

GPS-signaalin kadotessa ei tiettyjä lähestymismenetelmiä voida käyttää ja vääristämällä paikkatietoa voidaan aiheuttaa myös muunlaisia ongelmia. Lentokoneiden järjestelmät tunnistavat tällaiset ongelmat, jonka lisäksi lentäjät on koulutettu virheellisen signaalin aiheuttamien ongelmien havainnointiin. Näissä tapauksissa käytetään RNP-lähestymisten sijaan mahdollisesti käytössä olevia perinteisiä lähestymismenetelmiä.

Tällaisia perinteisiä navigointimenelmiä on kuitenkin siirretty asteittain pois käytöstä suunnitellusti. NDB- ja VOR/DME-majakoita on poistettu käytöstä merkittäviä määriä ja niiden tilalla on tullut satelliittipohjaisia ratkaisuja niin navigoinnin kuin lähestymismenetelmien osalle.

GPS-signaalin turvaaminen on merkittävässä roolissa lentoliikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Häiriötilanteisiin voi varautua riittävän laajalla lentokenttäverkostolla, jossa on käytössä GPS-järjestelmästä riippumattomia lähestymismenetelmiä. Näin operaatiot voidaan turvata myös poikkeusoloissa.

approachPerinteiset ILS-tarkkuusmittarilähestysmisjärjestelmät (Instrument Landing System) ovat kalliita, jonka lisäksi ne tarvitsevat myös huolto- ja ylläpitotoimia.

GPS-pohjaisilla RNP-lähestymisillä (Required Navigation Performance) päästään lähes ILS-tarkkuusmittarilähestymisten tarjoamiin ratkaisukorkeuksiin ja ilman kalliita maalaitteita. Näin mahdollistetaan tuuliolosuhteista ja huonosta näkyvyydestä huolimatta lentoliikenteen sujuvuus kaikkiin kiitotiesuuntiin.

Esimerkiksi Tampere-Pirkkalassa otettiin vuonna 2019 käyttöön myös APV SBAS (Approach  Procedure with Vertical Guidance, Satellite Based Augmentation System) -lähestymismenetelmä, jota kutsutaan myös LPV (localizer performance with vertical guidance) -lähestymiseksi.

Kyseessä ei ole tarkkuuslähestymismenetelmä vaikka sillä päästään lähes vastaaviin ILS CAT I -lähestymismenetelmän mukaisiin ratkaisukorkeuksiin. Se on perustason APV-I SBAS -lähestyminen, joka mahdollistaa alimmillaan 250 jalan ratkaisukorkeuden. Tällaisiin lähestymisiin käytetään korjattua ja tarkennettua satelliittisignaalia. ILS Cat I  -menetelmän alin ratkaisukorkeus on 200 jalkaa maan pinnasta. 

Finnref_asemakartta_maanmittauslaitosSuomessa Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkko muodostaa kattavan valtakunnallisen vertauskehyksen, joka seuraa navigointisatellittiien lähettämän datan tarkkuutta. Asemia on nykyisin noin 50 eri puolilla maata.

Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän (Global Positioning System) rinnalla on käytössä myös muita GNSS-satelliittikonstellaatioita (Global Navigation Satellite System). Venäjällä on oma GLONASS-järjestelmä ja Euroopalla on oma Galileo-järjestelmä. Kyseiset toimijat hallinnoivat järjestelmien toimintaa ja voivat myös rajoittaa sen käyttöä tietyillä alueilla. MH

GPS SIGNAL INTERFERENCE DETECTED IN THE EASTERN PARTS OF HELSINKI FIR. AFFECTED AREA SECTOR N, SFC-FL200

FROM: 07MAR22 1155 TO: 07JUN22 1155 EST (A0447/22)

Lue myös:

Artikkeli: Radionavigointi kohti romukoppaa