Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS siirtyi valtion omistukseen

FH20_TKU_1Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava FinnHEMS Oy on nyt valtionyhtiö. FinnHEMS Oy vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit ensihoidosta. Sen omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla kaikki FinnHEMS Oy:n osakkeet siirtyivät valtion omistukseen. Osakkeiden siirtyminen valtiolle ei aiheuta muita muutoksia eli yhtiön hallitus, henkilökunta ja toiminta jatkavat ennallaan.

Jatkossa sosiaali- ja terveysministeriö nimeää yhtiölle uuden hallituksen. Lisäksi yhtiöön perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja varmistaa, että ilmailupalvelu palvelee ensihoitoa optimaalisella tavalla. Ryhmään nimetään kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien edustajat.

"Vaiheikas omistusjärjestely on toteutunut ja valtio pitkäaikaisena toiminnan rahoittajana ottaa nyt myös omistajan roolin. Järjestely turvaa suomalaisen lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuuden", sanoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta.