Lähes 150 osallistujaa 10 maasta tutustui Finavian ja Helsinki-Vantaan talviosaamiseen

KUN_otsikkokuva_latu_auki_Miikka_HultLentoasemien talvikunnossapidon konferenssi WOASE 2015 keräsi helmikuun lopulla Helsinki-Vantaalle lähes 150 osallistujaa yli kymmenestä maasta. Konferenssi kokosi lentoasemien talviosaajaat ja muut alan asiantuntijat yhteen vaihtamaan tietoa ja oppimaan toisiltaan.

Finavian lentoasemien talviosaaminen, snowhow, on maailmankuulua. Huolimatta Suomessa vallitsevista talviolosuhteista lentoasemien kiitotiet ovat kesäkelissä ja lentoliikenne toimii.

"Olemme ylpeitä, että Helsinki-Vantaa sai isännöidä tapahtumaa. Kiinnostus osaamiseemme osoittaa asiantuntijuuttamme ja edelläkävijyyttämme talviolosuhteiden hallinnassa. Meillä on ollut sääolosuhteiden puolesta vuosikymmenet aikaa hioa toiminta huippuunsa, kun talviolosuhteetkin kestävät Suomessa viisi kuukautta joka vuosi, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini-Noronen Juhola", joka toimi tapahtuman isäntänä.

 Suomessa on rankat talvet, joten lentoaseman on osattava toimia lumen ja jään kanssa. Finavialla on kehitetty 22 etukäteen suunniteltua toimintamallia erilaisille olosuhteille.

"Se on elinehto lentoliikenteen toimivuudelle maassamme. Meille on kunnia-asia, ettei lentokenttiä jouduta Suomessa sulkemaan lumisateen johdosta, kuten monissa muissa maissa", Noronen-Juhola sanoo.

Talviosaamisen ydin on yhteistyössä eri toimintojen välillä sekä teknisessä osaamisessa. Yhteistyö lentoaseman kunnossapidon, lennonjohdon ja lentoyhtiöiden sekä jäänpoistotoiminnan välillä on saumatonta etukäteen harjoiteltujen toimintamallien ansiosta.

Talvikunnossapidon erikoiskalustoa Finavialla on eri puolella Suomea lähes 300 yksikköä. Konekalustoa on uusittu viime vuonna useilla hankinnoilla.

Talvikunnossapitoon liittyy olennaisesti kiitoteiden puhdistamisen ja liukkaudentorjunnan lisäksi lentokoneiden jäänpoisto. Finaviassa on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota jäänpoistotoiminnan kehittämiseen kaikilla lentoasemilla. Helsinki-Vantaalla jäänpoisto suoritetaan keskitetyillä jäänpoistopaikoilla, joilta jäänpoistosta syntyvät vedet saadaan tehokkaasti kerättyä. Jäänpoistotoiminta saatiin täysin uudistettua vuonna 2014.

Kokonaisuudessaan Finavia investoi lentoasemien jäänpoistoalueisiin vuosina 2010–2015 yhteensä 55 miljoonaa euroa.

Talvikunnossapidon hyvä hallinta takaa suomalaisille täsmälliset ja turvalliset lentoonlähdöt ja laskeutumiset. Lentoasemien toiminnasta johtuvia viiveitä oli viime vuonna alle 0,5 % kaikista lennoista.

Lue myös:

Artikkeli: Ammattimies on paikallaan