Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy

kyllonen_vnkansliaLiikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan lentoliikennestrategiaa. Siinä selvitetään Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

"Lentoliikenne ja lentoasemaverkko nostettiin liikennepoliittisessa selonteossa yhdeksi 2010-luvun erityishaasteeksi. Tavoitteenamme on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet. Selvitämme Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä avoimesti ja laajasti sidosryhmiä kuullen", sanoo liikenneministeri Merja Kyllönen.

Lentoliikennestrategiassa on tarkoitus arvioida nykyisen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaista rakennetta, palvelutasoa ja kustannustehokkuutta. Lisäksi tarkastellaan eri toimijoiden kuten valtion, kuntien, Finavian ja lentoyhtiöiden roolia lentoliikennepalvelujen järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Lentoliikennestrategian operatiivinen valmistelu tehdään projektiryhmässä, johon kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten lisäksi hallinnonalan virastojen ja Finavian edustajia. Lentoliikennestrategian valmistelua ohjaa seurantaryhmä. Seurantaryhmään kutsutaan laajasti alan toimijoita ja organisaatioita.

Lisäksi järjestetään kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan laajemmin muun muassa alueiden ja lentoasemakuntien sekä muiden sidostyhmien, kuten ammattijärjestöjen, edustajia.

Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategiasta annetaan väliraportti vuoden 2013 loppuun mennessä. Strategiatyön etenemisestä tullaan viestimään työn kuluessa.