Lentoliikenteen rajanylityspaikkoja koskeva valtioneuvoston asetus viivästyy

Raja_logo_1Sisäministeriön vetämä hanke rajatarkastuspaikoista ja rajatarkastustehtävien jakoa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi venyy. Vuodenvaiheen sijaan sen odotetaan tulevan voimaan kevään 2016 aikana. Lentoposti.fi kertoi hankkeesta syyskuussa 2015 sen lähtiessä lausuntokierrokselle.

Rajavartiolaitos, Poliisi ja Tulli ovat sopineet eräiden lentoasemien rajatarkastusvastuun siirtämisestä viranomaiselta toiselle. Se puolestaan johti asetusmuutostarpeeseen. Suunniteltujen muutosten on tarkoitus kohdentaa resursseja ja parantaa kustannustehokkuutta. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli päättivät lentoasemia koskevien rajatarkastusvastuiden siirroista PTR-johtoryhmässä maaliskuussa 2015

Samassa yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuutta jaotella lentoliikenteen rajanylityspaikat kansainvälisiin lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin Schengenin rajasäännöstön mukaisesti sekä yksityislentojen rajanylityspaikkoihin.

Lentoposti.fi kertoi hankkeen etenemisestä lausuntokierrokselle 11. syyskuuta 2015. Lausuntopyyntö kohdistettiin tuolloin 43 eri viranomaisille sekä asiaa koskevien lentoasemien kaupungeille ja järjestöille. Alunperin annettua lausuntoaikaa jopa pidennettiin mutta silti kaikki lentokentät eivät ilmaisseet kantaansa. Lausunnon antoi myös moni muu toimija alkuperäisen lausuntopyyntöosoituksen ulkopuolelta.

"Saimme asianosaisilta useita kymmeniä lausuntoja", kertoo sisäministeriön ylitarkastaja Anne Ihanus Lentoposti.fi:lle.

Kaikkiaan sisäministeriö sai lausuntoja 44 sekä yhden lisälausunnon. Niistä on 1. joulukuuta koottu lausuntotiivistelmä, jota seuraavaksi lähdetään työstämään. Lausunnoissa kannettiin erityisesti huolta kansainvälisen lentoliikenteen toimivuudesta.

Asetusluonnoksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasema olisi rajatarkastusmenettelyiden osalta kansainvälinen lentoasema ja muut rajanylityspaikkoina toimivat lentoasemat muita lentopaikkoja

Yksityislennoille sallitut rajanylityspaikat säädettäisiin asetuksessa. Muutos merkitsisi sitä, että yksityislentojen rajanylitys muuttuisi luvanvaraiseksi Kemi-Tornion, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Mikkelin, Porin, Savonlinnan, Tampere-Pirkkalan ja Varkauden lentoasemilla sekä Kotkan ja Porkkalan merivartioasemilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö huomauttaa lausunnossaan, että lentoasemille on tehty mittavat Schengen-rajasäännöstön mukaiset investoinnit ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt niille luvan toimia kansainvälisinä lentoasemina. Myös Finavia kaipaa terminologian tarkentamista. Samainen terminologia huolestutti myös erityisesti Pohjois-Suomen lentokenttiä.

Saadun palautteen mukaan yksityislentojen rajanylityspaikkoja ei haluta rajoittaa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kansainvälisten lentojen tulisi olla joustavasti mahdollista kaikilla lentokentillä. Samalla linjalla on myös Finavia, joka huomauttaa yksityislennoista tulevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia lentoaseman seutukunnalla vaikka lentojen määrät ovatkin pieniä.

"Asetuksen työstämisessä ovat edelleen mukana myös lentoliikenteen rajanylityspaikat. Sanamuotoja täsmennetään väärinymmärrysten välttämiseksi sekä ilmailulain mukaiseksi. Asiasisältö pysyy kuitenkin edelleen samana. Yksityislentojen rajanylityspaikkojen osalta tilannetta arvoidaan edelleen", kertoo Ihanus.

Ministeriön johdon linjauksista riippuen uuden asetuksen toivotaan tulevan voimaan kevään 2016 aikana.

Lopullinen asetuksen voimaantulo saattaa sisällöstä johtuen olla riippuvainen myös Suomen ilmailutiedotusjärjestelmän AIRAC-voimaantulopäivistä (Aeronautical Information Regulation And Control).

Kyseessä on normitasoinen menettely, joka perustuu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n dokumenttien vaatimuksiin ja edellyttää tiettyjen, operaattoreille erityisen merkittävien muutosten julkaisemista etukäteen määriteltyjen ennakkoaikojen ja voimaantulopäivämäärien mukaisesti.

Lue myös: