Lentomatkustajia ei tule automaattisesti kohdella korkeana koronavirusriskinä

EASA_guideline_12_2020_closeEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC julkistivat 2. joulukuuta päivitetyn ohjeistuksen turvalliseen lentomatkailuun koronapandemian aikana. Ohjeen mukaan koronaviruspandemian aikana matkustavia ei tule automaattisesti pitää korkeana riskinä koronaviruksen leviämiselle.

Koronaviruspandemian aikana matkustavia tulee EASA:n ja ECDC:n mukaan kohdella samoin kuin paikallista väestöä, joilla ei ole ollut suoraa yhteyttä koronavirusta kantavaan ihmiseen. Matkustajia ei tule automaattisesti kohdella korkean riskin aiheuttajina todetaan päivitetyissä eurooppalaisissa matkustusohjeissa. Ensimmäisen kerran kyseinen ohjeistus julkaistiin toukokuussa 2020.

"Tämä uusi ohjeistus on todellinen eurooppalainen panostus Euroopan kansalaisten eteen. Se perustuu toimenpiteisiin, jotka olemme toteuttaneet ilmailun terveysturvallisuusmenetelmien mukaisesti ja vahvistaa näkemystä ettei lentomatkustaja lisää riskiä vaan on todellisuudessa suhteellisen turvallinen väestöön verrattuna", sanoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

EASA_guideline_12_2020"Kannustamme kansallisia päättäjiä ottamaan uuden ohjeistuksen suositukset huomioon poliittisessa päätöksenteossa", jatkoi Ky.

Ensisijaisesti ohjeistus on osoitettu kansallisen tason päättäjille ja sen avulla pyritään edistämään koordinoitua lähestymistapaa päätöksentekoon huomioiden pandemian nykytilanne. Koronavirus on läsnä kaikissa Euroopan talousalueen maissa ja Isossa-Britanniassa kuten myös kaikilla muilla maantieteellisillä alueilla maailmanlaajuisesti.

Tällaisessa tilanteessa testauksella ja karanteenilla on EASA:n mukaan vain rajallinen vaikutus leviämisriskin vähentämiseen.

Tämä koskisi samanlaisen riskialueen välillä matkustamista tai siirryttäessä vähemmän riskialttiilta ns. vihreiltä alueilta oransseille tai punaisille alueille. Tällaisissa tapauksissa matkustajien rutiinitesteillä voi todellakin olla kielteisiä vaikutuksia toisaalla, sillä resurssien ohjaaminen testaukseen on pois kiireellisemmistä tarpeista, kuten kontaktien jäljittämisestä ja tartunnan saaneiden kanssa tekemisissä olevin henkilöiden testaamisesta.

"Ohjeistuksen sisältämien tieteellisten todisteiden mukaan ECDC ja EASA toteavat ettei jäsenvaltioiden tule keskittyä lentomatkustajien testaamiseen", sanoi ECDC:n johtaja Andrea Ammon.

"Saapuvien matkustajien testaaminen olisi tehokasta jos valtiot saavuttaisivat jatkuvan koronavirustilanteen hallinnan. Tässä vaiheessa matkustajien tuomat tapauksen vaikuttavat todennäköisesti vain vähän viruksen leviämiseen. Suositammekin jäsenvaltioita rakentamaan toimivan testausjärjestelyn, jotta positiivisen tuloksen antaneiden henkilöiden kohtaamat ihmiset voidaan jäljittää ja asettaa karanteeniin", jatkoi Ammon.
 
Testauksesta ja karanteenista voisi olla ohjeistuksen mukaan hyötyä erityisesti, kun matkustaja saapuu alueelta, jossa on erittäin laajasti koronavirustartuntoja eli määrä olisi selvästi yli 50 tapauksen per 100 000 asukasta 14 vuorokauden aikana ja kohteena olisi toinen ns. punainen alue alhaisemmilla tartuntamäärillä tai oranssi tai vihreä alue.
 
EASA ja ECDC suosittavat vahvasti, että matkustajille tulee tarjota etukäteen tietoja kohdemaiden epidemiologisesta tilanteesta sekä toimista, jotka ovat käytössä lentoasemilla ja lentokoneissa. Tietojen jakaminen viranomaisten välillä on välttämätöntä ja yksinkertainen tapa yhteystietojen saamiseksi on matkustajatietolomake.

Ohjeistuksessa todetaan myös, että Euroopan unionin jäsenvaltion tulisi aina hyväksyä maahan omat kansalaiset sekä muut maassa asuvat EU-alueen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä sekä helpottaa kauttakulkumatkustajien nopeaa kulkemista.

Viimeisimpien tieteellisten todisteiden ja informaation perusteella ohjeistuksen päätelmät heijastavat sitä tosiasiaa, että koronaviruksen esiintyvyyden matkailijoiden keskuudessa arvioidaan olevan pienempi kuin paikallisen väestön keskuudessa. Lisäksi ilmailualalla toteutetut toimenpiteet minimoivat tartunnan mahdollisuuden lentomatkan aikana.

EASA: Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers

 Lue myös:

Artikkeli: Lentokoneen matkustamo on turvallinen ympäristö – Covid-19 tartuntariski on erittäin pieni