Lentomatkustajien määrä on Suomessa 30% jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta

HEL_2022_6Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi toukokuussa 2023 yhteensä 1,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta.

Lentomatkustajia oli toukokuussa 17 prosenttia edellisvuotta enemmän, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski 11 prosenttia, kun taas ulkomaan lentojen matkustajamäärä kasvoi 24 prosenttia vuoden 2022 toukokuuhun verrattuna. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 88 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Lentoliikenteen matkustajista 85 prosenttia matkusti ulkomaan lennoilla ja 15 prosenttia kotimaan lennoilla. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 91 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 34 prosenttia. Vuoden 2022 toukokuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla 19 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 4 prosenttia suuremmat.

Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 30 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 44 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2019 toukokuussa. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Lentorahdin määrä pysytteli toukokuussa alkuvuoden tasolla, kun toukokuussa 2023 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 15 267 tonnia. Tonneista 99 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 7 311 tonnia (48 %) oli saapuneita ja 7 956 tonnia (52 %) lähteviä.