Lex Malmi -kansalaisaloite ylitti 50 000 kannatusilmoituksen rajan - asia etenee eduskuntaan

Malmi_ilmasta_2016Malmin lentoaseman säilyttämiseksi tähtäävän 10. elokuuta avatun Lex Malmi -kansalaisaloitteen kannatusilmoitusmäärä ylitti 3. lokakuuta jo 50 000 kannatusilmoituksen rajan. Lain tarkoituksena on säilyttää Helsinki-Malmi ilmailukäytössä, kehittää oheistoimintaa ja säilyttää lentopaikan kulttuuriympäristöarvot.

Malmin lentokenttäkokonaisuus on historiallisesti poikkeuksellisen arvokas ja se on saanut rakennettuna kulttuuriympäristönä huomattavaa kansainvälistä tunnustusta. Helsingin kaupungin suunnitelmat tuhota kenttä asuntorakentamiseen vedoten on kohdannut laajapohjaista vastustusta.

Malmin lentokenttä on kevyen kaluston liikelentojen ja muun yleisilmailun käyttöön parhaiten soveltuva kenttä pääkaupunkiseudulla. Kentän käytöstä vain 10-20% on ollut harrastekäyttöä, ja Malmin lentokenttä on koko maan tasolla olennaisen tärkeä ilmailuun liittyville elinkeinoille.

Lex Malmi pyrkii turvaamaan alueen kehityksen tavalla, joka yhdistää asuntotuotannon, lentotoiminnan ja muun liike-elämän tarpeet. Monet julkisuuden henkilöt ovat ilmoittautuneet hankkeen kummeiksi.

Laissa säädettäisiin, että Helsinki-Malmin lentopaikka säilytetään kokonaisuutena, joka mahdollistaa kaupallisen ja ei-kaupallisen siviili-ilmailun. Aluetta olisi myös mahdollista käyttää valtion ilmailuun sekä sotilasilmailuun. Sekä kulttuuriympäristöarvot että ilmatila halutaan myös sisällyttää lain piiriin.

LexMalmi_1Aloitteeseen kerättiin kannatusilmoituksia sekä sähköisesti kansalaisaloite.fi-palvelussa että paperilomakkeille vapaaehtoisten kerääjien toimesta. Aloitteen kannatuksesta noin 40% on kertynyt paperisille lomakkeille.

Monet allekirjoittajat kaihtoivat sähköistä allekirjoitusta ja olivat iloisia mahdollisuudesta allekirjoittaa kannatusilmoituksensa käsin. Katukeräyksen suosio löi kerääjät ällikällä.

“Usein allekirjoittajista syntyi jono. Olimme varmoja että tarvittava kannatus tultaisiin kyllä saamaan, mutta se, että se saatiin näin nopeasti, yllätti meidät itsemmekin”, toteaa katukeräyksen vastuuhenkilö Maria Holmberg.

Kannatusilmoituksen voi allekirjoittaa äänioikeutettu, täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

Kansalaisaloitteen on koonnut yli 20 yksityishenkilöä eri puolilta Suomea. Aloitteen valmisteluun osallistuneet toi yhteen syvä huoli Malmin arvojen ja merkityksen säilymisestä. Kansalaisaloitteen vireillepanijat ovat Kim Korkkula, Mikko Saarisalo ja Juha Krapinoja.

“Tarvittava määrä saatiin kokoon alle kahdessa kuukaudessa. Se on vahva viesti kansan tahdosta”, tiivistää Kim Korkkula, hankkeen vetäjä ja yksi aloitteen vireillepanijoista.

“Katsomme, että aloitteen nopea käsittelyyn saaminen on yleisen edun nimissä tärkeämpää kuin sen kannattajamäärän kasvattaminen mahdollisimman suureksi. 50 000 kannatuksen poikkeuksellisen nopea saavuttaminen puhukoon omaa kieltään kentän säilyttämisellä kansan parissa olevasta vahvasta kannatuksesta.”, toteaa vireillepanija Juha Krapinoja.

 ”Malmi on koko Suomen asia, yli 50 000 kannattajaa todentaa sen kiistattomasti. Kannatusilmoituksia saapuu joka puolelta Suomea. Malmi on Suomen ilmailuelinkeinojen kulmakivi – sekä nyt tunnettujen että tulevaisuuden innovaatioiden kasvualusta", iloitsee Mikko Saarisalo, yksi aloitteen vireillepanijoista ja päävastuuhenkilöstä.


Lex Malmi etenee eduskuntaan

Lex Malmi keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavan 50 000 allekirjoittajan kannatuksen toiseksi lyhyimmässä ajassa kaikista tähänastisista kansalaisaloitteista.

LexMalmi_2

Eduskunnan tämänhetkisillä voimasuhteilla ja kansalaisaloitteen saaman kannatuksen perusteella on aloitteen läpi meneminen eduskunnassa hyvin mahdollista.

Aloitteen vireillepanijat eivät aio jatkaa kannatusilmoitusten keräämistä täyttä kuuden kuukauden aikaa, vaan painottavat asian viivytyksettömän käsittelyn olevan kaikkien asianosaisten edun mukaista. Aloite toimitetaankin eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

“Katsomme, että aloitteen nopea käsittelyyn saaminen on yleisen edun nimissä tärkeämpää kuin sen kannattajamäärän kasvattaminen mahdollisimman suureksi. 50 000 kannatuksen poikkeuksellisen nopea saavuttaminen puhukoon omaa kieltään kentän säilyttämisellä kansan parissa olevasta vahvasta kannatuksesta.”, toteaa vireillepanija Juha Krapinoja.

“Helsingin kaupungin päättäjien tulisi vihdoinkin hyväksyä se tosiasia, että kaupungin alueella on kansan haluama, koko Suomelle arvokas lentokenttä. Kaupungin tulisi yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa pyrkiä kehittämään ratkaisu, jolla saavutetaan paras ratkaisu asuntorakentamisen, työpaikkojen ja ilmailun tulevaisuuden kannalta", jatkaa Krapinoja.

Lex Malmissa määritellään alueen sallittu käyttötarkoitus, joten sillä on vaikutusta kaavoitukseen.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5“Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei Helsingin kaupungilla pitäisi enää olla valtuuksia jatkaa alueen kaavoitusprosessia ennen kuin Lex Malmi on käsitelty eduskunnassa”, katsoo aloitteen lainsäädäntöpuolesta vastannut Kim Korkkula.

Lakiehdotuksen teksti itsessään on laadittu asiantuntevasti, ja ehdotus perusteltu kattavasti.

“Taustalla on myös paljon juridista osaamista”, valottaa Korkkula valmistelutyön taustoja.


Lex Malmi ei ole este asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiselle

Lex Malmi ei rajoita Malmin lentokenttäalueen ja sitä ympäröivien alueiden käyttöä enempää kuin se on tarpeen lentotoiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Hiljattain päivitetyn lentokentän äänitasomallinnuksen perusteella lentokentän melualue on pienentynyt merkittävästi Helsingin kaupungin suunnittelutyössään käyttämän vuonna 2003 tehdyn melumallinnuksen jälkeen.

Uuden äänitasomallinnuksen mukaisen pienentyneen melualueen myötä kentän laita-alueilta vapautuu merkittävä määrä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita. Lentoposti.fi:n uutinen aiheesta: Helsinki-Malmin äänitasomallinnus päivitetty - kaavoituksen melukäyrät eivät vastaa todellisuutta

“Jos viisikerroksiseen taloon rakennetaan kerros enemmän, kasvaa asuntotuotanto 20 %”, muotoilee aloitteen vireillepanija Kim Korkkula.

“Kovinkaan kummoinen matemaatikko ei tarvitse olla ymmärtääkseen, ettei tässä ole kysymys asuntotuotannosta. Samassa suhteessa säästyy myös esimerkiksi viheralueita" huomauttaa Korkkula.


Lex Malmilla tukenaan laajapohjainen joukko poliitikkoja ja tunnettuja suomalaisia vaikuttajia

Lex Malmin kannattajiksi on ilmoittautunut jo lukuisia nimekkäitä kummeja kulttuurin, teollisuuden, ilmailun ja politiikan piireistä. Ensimmäisten joukossa mukaan tullut Peter Vesterbacka on vakavana.

”Malmin lopettaminen on Helsingin kaupungilta ja valtiolta erittäin lyhytnäköistä: tulevaisuuden ilmailuratkaisut aina droneista lentäviin ‘autoihin’ hyötyisivät Malmista, mikäli aluetta kehitetään kaikenlaisen ilmailun keskukseksi ja olemassa olevaa ilmailuosaamista ei tuhota. Maailmalla edetään ilmailussa täysin vastakkaiseen suuntaan kuin mitä Suomessa nyt tapahtuu; ei ole järkevää luopua strategisesti arvokkaasta voimavarasta juuri, kun sen arvo alkaa nousta", kommentoi Vesterbacka.

Kaikki Lex Malmin kummit -listattuna


Kansalaisaloite.fi:
LEX MALMI, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

Alla tilanne kansalaisaloite.fi -palvelussa:

 

Lue myös: