Matkustaja- ja rahtikysyntä vahvassa nousussa

IATA_logoKansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n mukaan maailmanlaajuisen matkustaja- ja rahtiliikenteen kysyntä ovat vahvassa kasvussa. Kysyntä kasvoi tammikuussa eniten Lähi-idässä mutta Eurooppa seurasi kasvujäljillä kohti nousua. Kuluva vuosi nähdään positiivisista merkeistä huolimatta haasteellisena.

Myydyt henkilökilometrit (RPK) kasvoivat tammikuussa kahdeksan prosenttia vuotta aikaisempaan verrattuna. Kapasiteetti kasvoi vertailukaudella 6,7 prosenttia ja tammikuun matkustajakäyttöaste nousi 0,9 prosenttia 78,1 prosenttiin. Kysynnän kasvu on ollut vahvaa myös rahtiliikenteessä ja tonnikilometrit (FTK) kasvoivat tammikuussa 4,5 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan. Rahtiliikenteen kasvuluvut ovat huomattavasti suuremmat, kuin koko vuoden 2013 aikana saavutettu 2,2 prosentin kasvu. Kansainvälinen rahtiliikenne kasvoi 5,2 prosenttia tonnikilometreissä mitattuna.

IATA_Tony_Tyler_2"Vuosi 2014 alkaa voimakkaana ja matkustuskysyntä kiihtyy vuoden 2013 tulosten myötä. Kova kasvu on linjassaan myös eri talousalueiden kehittymisen kanssa", kommentoi IATA:n johtaja Tony Tyler.

Eurooppalaisoperaattoreiden osalta kansainvälisen matkustajaliikenteen kysyntä kasvoi 6, 3 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammikuuhun. Euroalueen talouskehitys on palauttanut kuluttajien ja liiketoiminnanharjoittajien luottamusta talouteen ja samalla kasvattanut lentomatkustuksen kysyntää. Näiden lisäksi palvelusektori näyttää kasvunmerkkejä ja EU-alueen töiden katoaminen on alkanut tasaantumaan. Operaattoreiden kapasiteetti kasvoi 5,9 prosenttia ja täyttöaste nousi 77,2 prosenttiin.

Eurooppalaisoperaattoreiden hallussa on noin 22,5 prosenttia ilmakuljetuksista ja niiden rahtitonnikilometrit kasvoivat kuudella prosentilla edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Suurin jopa 18,1 prosentin kasvu tuli tammikuun vertailukaudella Lähi-idän alueelta. Kapasiteettia kasvatettiin 15 prosentilla ja täyttöasteet nousivat 81,1 prosenttiin. Rahtikysyntä nosti alueen tonnikilometrien kasvun 10,7 prosenttiin. Pohjois-Amerikassa kysyntä kasvoi 3,5 prosentilla ja kuluttajien ostokäyttäytymisen odotetaan jatkavan nousia tulevina kuukausina. Alueen kapasiteetti kasvoi maltilliset 2,5 prosenttia ja täyttöaste oli 80,4 prosenttia. Pohjois-Amerikan osalta rahtiliikenteen kasvu jäi vähäiseksi ja tonnikilometrit nousivat vain 0,7 prosenttia.

Usein kovimman kasvun alueeksi kuvattu Aasian ja Tyynenmeren alue jäi selvästi Lähi-idästä kahdeksan prosentin kysynnän kasvullaan. Kapasiteetti kasvoi tammikuun vertailukaudella 7,5 prosenttia ja täyttöaste nousi 78,2 prosenttiin. 

Heikointa matkustajaliikenteen kysynnän kasvu oli Afrikassa. Tammikuussa kasvua tuli vuodentakaiseen 2,7 prosenttia. Kapasiteetti kasvoi neljällä prosentilla, joka johti täyttöasteiden 0,9 prosentin laskuun päätyen 68,9 prosenttiin.

 "Kaupallisen ilmailun toinen vuosisata on alkanut positiivisissa merkeissä kysynnän kasvulla, joka on linjassaan pääsääntöisesti positiivisten talousmittareiden kanssa. Vuosi 2014 näkymät ovat paremmat mutta ilmailuala on edelleen altis ulkoisille vaikutteille. Kasvavat geopoliittiset jännitteet voivat luoda varjoja optimistiselle ennusteelle", sanoi Tyler.

Lue myös: