Matkustajamäärien aleneminen heikentää Finavian kannattavuutta

Helsinki-VantaaFinavian lentoasemien matkustajamäärä on kääntynyt laskuun vuoden toisella neljänneksellä huhti-kesäkuussa. Matkustajamäärien aleneminen on vaikuttanut myös yhtiön liikevaihtoon sekä kannattavuuteen, jotka molemmat heikkenivät edellisvuodesta.

Finavian liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 90,2 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 93,7). Liikevaihdon laskun taustalla on sekä matkustaja- että laskeutumismäärien väheneminen.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 11,5 miljoonaa euroa (17,3). Katsauskauden tulos oli 11,9 miljoonaa euroa (9,0). Edellisvuotta parempi tulos johtuu kertaluonteisista eristä.

Finavian liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 184,6 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 183,7). Huolimatta edellisvuotta heikommasta toisesta vuosineljänneksestä, ensimmäisen neljänneksen hyvä kehitys piti vuosipuoliskon liikevaihdon yli viime vuoden.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 20,5 miljoonaa euroa (24,2). Katsauskauden tulos oli 22,9 miljoonaa euroa (20,8). Konsernin toimintakulut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 2,6 prosenttia ja olivat 145,3 miljoonaa euroa (141,6).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Euroopan sisäisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 2,3 prosenttia. Sen sijaan rahtiliikenteen määrä väheni 3,4 prosenttia ja operaatiomäärät laskivat 1,6 prosenttia.

Pohjoismaiden päälentoasemien matkustajamäärien kasvu on ollut jonkin verran Euroopan yleiskehitystä voimakkaampaa. Tammi-kesäkuun kasvu oli Oslossa 5,6 %, Tukholmassa 5,3 %, Kööpenhaminassa 4,2 % ja Helsingissä 2,9 %.

Suomen lentoliikenne kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä kokonaisliikenne jäi 1,2 prosenttia alle viime vuoden vastaavan jakson liikennemäärästä. Kansainvälisen liikenteen kasvu oli vain 0.2 prosenttia ja kotimaan liikenne väheni 4,9 prosenttia.

Vuoden alkukuukausien hyvä kasvu vaikutti kuitenkin siten, että ensimmäisen vuosipuoliskon liikennemäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna. Kansainvälinen liikenne lisääntyi 2,5 prosenttia, kotimaan liikenne 7,9 prosenttia ja kokonaisliikenne 4,1 prosenttia.

Suomen kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät ensimmäisen puolen vuoden aikana kotimaan liikenteessä 14,9 % ja kansainvälisessä liikenteessä 5,3 %. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli hieman pienempi eli 6,6 prosenttia, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 3,5 prosenttia.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Finavian lentoasemille tehtiin 124 001 laskeutumista joista 64 569 oli kaupallisia laskeutumisia. Laskeutumisista kotimaisia oli 27 871 ja kansainvälisiä oli 36 698.

Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot jatkavat vahvaa kasvuaan. Toisen neljänneksen kasvu oli 23,9 prosenttia ja koko alkuvuoden kasvu 16,7 prosenttia. Ylilentojen määrä vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 18 144.

Näkymät loppuvuodelle 2012

Finavia ennakoi toisella vuosineljänneksellä laskuun kääntyneen volyymikehityksen jatkavan laskuaan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden matkustajamäärän  arvioidaan päätyvän viime vuoden tasolle tai hieman alle. Laskeutumisten määrä on viime vuotta huomattavasti alhaisempi.

Tuloksen ja tasaisen kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan ja kannattavuus säilytetään. Matkustajamäärän laskevasta kehityksestä huolimatta konserni arvioi, että kuluvan vuoden liikevaihto on edellisen vuoden tasolla ja että yhtiön tulos on parempi kuin viime vuonna.