Nesteen Hannele Jakosuo-Jansson ehdolla Finnairin hallitukseen - jäsenmäärä putoaa kahdeksaan

A330_tail_closeFinnairin osakkeenomistahien nimitystoimikunta ehdottaa 17. maaliskuuta 2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan. Kaksi nykyistä jäsentä on jättämässä tehtävän ja uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa  Nesteen  Hannele Jakosuo-Janssonia. Hallituksen puheenjohtajan tehtävien osalta Jouko Karviselle ehdotetaan jatkokautta.

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Maija Strandberg ja Jaana Tuominen.

Nykyhallituksesta Mengmeng Du ja Jaana Tuominen ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa.

hannele-jakosuo-jansson_AhlstomMunksjo Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki muut nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Neste Oyj:n henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Neste Oyj:n henkilöstöjohtajana vuosina 2006–2014. Hän on toiminut Nesteen johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2006 lähtien ja on myös Ahlstrom-Munksjön ja Luken (Luonnonvarakeskus) hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. 

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Finnairin hallituksen jäsenmäärä putoaa takaisin kahdeksaan jäseneen. Uudelleenrakennusvaihetta varten hallitusta vahvistettiin edellisvuonna yhdellä lisäjäsenellä jolloin hallituspaikkojen määrä nousi yhdeksään.Hallituspalkkiot ehdotetaan säilytettävän ennallaan

 Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat

 puheenjohtaja 52 020 euroa

  • varapuheenjohtaja 27 540 euroa
  • tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 27 540 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
  • jäsen 25 500 euroa.

 Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

 Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2020 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.