OTKES: Epäonnistunut sivutuulilentoonlähtö syynä Pirkkalan heinäkuiseen ultraturmaan

OHU494_OTKESOnnettomuustutkintakeskus julkaisi alustavan tutkintaraportin 2. heinäkuuta Tampere-Pirkkalan lentoasemalla tapahtuneesta ultrakevyen lentokoneen kiitotieltä suistumisesta. OTKES tiedotti jo aiemmin, ettei tapauksesta ole syytä käynnistää varsinaista turvallisuustutkintaa. Sivutuuliolosuhteet olivat kokemattomalle ohjaajalle vaativa suoritus.

Onnettomuus tapahtui, kun toista yksinlentoa suorittava lento-oppilas menetti sivutuuliolosuhteissa  Eurostar EV-97 (OH-U494) ultrakevyen lentokoneen hallinnan heti lentoonlähdön alussa.

Tampere-Pirkkalan lentokentällä vallitsi kiitotiehen nähden vasemmanpuoleinen sivutuuli, kun toiselle yksinlennolle lähdössä ollut lento-oppilas rullasi kiitotielle 24.

Tutkinraportin mukaan tuuli on voinut olla tapahtumien aikaan suurimmillaan noin 7 solmua ohjaajasta katsoen vasemmalta puolelta. Tuulen suunnan ilmoitetun vaihteluvälin perusteella sivutuulikomponentti on voinut vaihdella välillä 0 - 7 solmua. Eurostar EV-97 -koneen maksimi sivutuulikomponentti on 10 solmua, joka on voitu valmistajan antaman ohjeen mukaan 16 solmuun operointikokemusten perusteella.

Oppilas lisäsi moottoriin täyden tehon havaiten heti lähtökiidon alkaessa lentokoneen suunnan kääntyvän voimakkaasti vasempaan. Oppilas pyrki korjaamaan suuntaa käyttämällä sivuperäsintä ja nokkapyöräohjausta. Lentokoneen kulkusuunta jatkui kuitenkin edelleen jyrkästi vasempaan kohti 45 metriä leveän kiitotien 24 reunaa.

Alustavan tutkinnan mukaan päätelineiden renkaista jäi jäljet kiitotien sivuun ennen päällysteen loppumista. Oikeanpuoleinen rengas jätti vahvemman jäljen. Moottorin tehoasetus oli edelleen täydellä teholla ja lentokoneen nopeus oli noin 60 - 70 km/h.

Lentokone ajautui kiitotien vieressä olevalle nurmialueelle noin 60 metrin etäisyydeltä lähtöpaikastaan, jolloin oppilas sammutti moottorin. Koneen nopeus hidastui ja nokkateline petti kiitotiealueen ulkopuolella noin 100 m päässäolevan ojan kohdalla.  Tehovipu oli onnettomuuden jälkeen edelleen etuasennossa, eli täydellä teholla. 

Lento-oppilas ei loukkaantunut onnettomuudessa, mutta lentokone vaurioitui merkittävästi Suoritetun alustavan tutkinnan  mukaan lentokoneessa ei ollut teknistä vikaa.

Sivutuulilentoonlähtö oli OTKESin mukaan kokemattomalle ohjaajalle vaativa suoritus. Ripeän tehonlisäyksen aiheuttama suuntamomentti vasempaan, yhdistettynä liian varovaisiin tai myöhästyneisiin ohjaustoimenpiteisiin suuntaohjauksessa, voi johtaa nopeasti kiihtyvän lentokoneen ajautumiseen ulos kiitotieltä.

Suunnansäilytyksen vaikeuksiin voi lisäksi olla syynä myös puutteellinen ohjaamoergonomia, esimerkiksi väärin säädetyt polkimet, joista voi aiheutua pyöräjarrujen epäsymmetrinenkäyttö.

OTKES toteaa raportissaan myös, että mikäli lähtökiito päätetään keskeyttää jonkin teknisen häiriön tai esimerkiksi suunnan säilyttämisen vaikeuden takia, on tärkeää vähentää moottoritehot välittömästi tyhjäkäynnille.

Tutkinnan mukaan Eurostar EV-97 -lentokonetyypintehovivun liikuttaminen edellyttää tietynlaista otetta tehovivun päässä olevan lukitusnapin vapauttamiseksi. Tehovivun sujuva käyttö vaatii OTKESin mukaan myös harjoittelua.

Onnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt, että tapauksen erityispiirteet eivät edellytä varsinaista tutkintaa. Turvallisuussuosituksia ei alustavan tutkinnan perusteella annettu. Tutkintaraportissa OTKES kuitenkin huomattaa EV-97 lento-ohjekirjan suomenkielisen version käännösvirheestä. Siinä on kyse normaalien lentoonlähtömenetelmien virheellisestä kuvauksesta, joka liittyy ohjaussauvan käyttöön.

OTKES: L2020-E2 Pirkkala (PDF)

Lue myös: