Paperista PDF:ään - Suomen Ilmailukäsikirja AIP palvellut ilmailijoita jo 60 vuotta

aip_maapalloSuomen  AIP SUOMI / FINLAND -ilmailukäsikirja on palvellut ilmailijoita jo 60 vuotta. Suomen Ilmailukäsikirjan ensimmäisestä kokonaisesti julkaisuista tiedotettiin 16.5.1958 tiedotettiin NOTAMilla (Notice to Airmen) 4/1958.  Julkaisija oli tuolloin Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen ilmailutoimisto.

Ilmailuviranomaisen tiedotuksia sekä NOTAMeita ja AIP:n osia (AGA, COM, MET, RAC, FAL)  on julkaistu myös aiemmin kuin vuonna 1958. Ilmailutiedotusyksikkö AIS:n arkistoista löytyy varhaisimpia julkaisuja vuodelta 1944 saakka. Vuosikymmenten aikana on AIP:n sisältö ja niin AIP:n kuin muidenkin AIS-julkaisujen muoto ja julkaisutapa muuttuneet useasti.

Keväällä 1967 aloitettiin AIC-tiedotteiden (A- ja B-sarjat) julkaisu. Ainostaan suomenkielisenä julkaistun ja kotimaassa jaetun AIC B -sarjan julkaisu lopetettiin vuonna 2011.

Huhtikuussa 1995 otettiin käyttöön ICAO:n Annex 15 normien mukainen AIS-julkaisujärjestelmä Integrated Aeronautical Information Package. Ns. II-luokan NOTAMien sijaan alettiin julkaista AIP-Supplementteja, jotka ovat käytössä vielä nykyisinkin. Tämän jälkeen lyhenteellä ”NOTAM” on tarkoitettu ainoastaan  ilmailun viestiverkko AFTN:ssä (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) jaettavia NOTAMeita. Kotimaisten paperisten K-NOTAMien julkaisu oli lopetettu jo vuoden 1995 alussa.

Heinäkuussa 1997 Suomi siirtyi noudattamaan ICAO:n Annex 15:n ja Doc 8126:n mukaista uutta julkaisumuotoa. Pääosin muutos koski AIP:n silloisen tietosisällön uudelleen ryhmittelyä (GEN, ENR, AD).

aipTammikuusta 1998 alkaen kaikki AIP:ssä ja ilmailukartoilla oleva koordinaattitieto on perustunut globaaliin WGS-84 -koordinaattijärjestelmään.

Tietokantoihin perustuva työskentely ja sähköinen julkaisu ovat uudistaneet työtapoja moneen otteeseen. Toukokuussa 2004 otettiin käyttöön AIS:n Internet-palvelu. Nykyisen sivuston osoite www.ais.fi otettiin käyttöön kesällä 2007. Toukokuussa 2010 Suomi aloitti tiedon toimittamisen Eurocontrolin eurooppalaiseen AIS-tietokantaan (EAD).

Paperisista tuotteista luovuttiin vaiheittain vuosien 2013 (NOTAMit ja AIC:t) ja 2014 (AIP) aikana. Vuosina 2008-2015 oli mahdollista tilata AIP ja AIP:n muutokset CD-versiona. Maaliskuuta 2013 alkaen on elektronisissa julkaisuissa käytetty PDF-sertifikaattia, jolla dokumentin aitous ja alkuperä voidaan todentaa.

Ilmailutiedotusyksikkö AIS:n tarkoitus on ilmaliikenteen turvallisuuden, säännöllisyyden ja tehokkuuden kannalta tarpeellisen tiedon välitys oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen on iso osa yksikön työstä jotta se kykenee omalta osaltaan vastaamaan nopeasti kehittyvän ilmailualan vaativiin haasteisiin.

ANSF_logoIlmailutiedotusyksiköllä on ICAO:n Annex 15, kohdan 3.2 vaatimuksen mukainen, ISO 9001:2015 standardiin perustuva laatujärjestelmä, jonka Lloyd's Register Quality Assurance Ltd on ensimmäisen kerran sertifioinut 11.4.2001.

Ilmailutiedotuspalvelun laatujärjestelmä kattaa julkaisujärjestelmän, ilmailukarttatuotannon, lentomenetelmäsuunnittelun sekä ilmailutietojen hallinnan.

AIS-julkaisuissa on dokumentoitu Suomen ilmatilan, lentomenetelmien, navigaatiolaitteiden, lentoasemien ym. ilmailun eri alojen vuosikymmenten kehitys ja muutokset. AIS.fi-palvelusta vastaa vastaa Suomen lennonvarmistusyhtiö ANS Finland.