Patrialle ensimmäinen sotilasilmailuviranomaisen myöntämä suunnitteluorganisaatiolupa Suomessa

Patria_flagsSotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) luovutti Patrian Aviation -liiketoiminnalle 16. toukokuuta 2017 ensimmäisen yhteiseurooppalaisiin European Military Airworthiness Requirements eli EMAR-suosituksiin perustuvan suunitteluorganisaatioluvan Suomessa.

Vastaavan luvan (Design Organization Approval) myöntää siviili-ilmailun puolella European Aviation Safety Agency, EASA. Siviililupa Patrialla on ollut jo vuodesta 2012.

Sotilasilmailun viranomaisyksikön johtaja, insinöörieversti Kimmo Nortaja totesi, että hänellä oli ilo luovuttaa lupa, joka liittyy pitkäaikaiseen ja menestykselliseen asioiden itsenäisesti hoitamisen perinteeseen, joka näin virallistettiin.

Patrian puolesta luvan vastaanottanut suunnitteluorganisaation johtaja Jukka Raunio kiitti viranomaista tehokkaasta toiminnasta vasta 1. maaliskuuta 2017 voimaan tulleen ohjeensa implementoinnissa ja kertoi, että näin vahvistettiin ja laajennettiin vuosikymmenten vakiintunut toiminta viralliselle pohjalle.

SVY_Patria_MDOAPatria Aviation on ensimmäinen hyväksynnän saanut yritys Suomessa. Lupa kattaa ilma-alusten rakenteiden, järjestelmien, kaasuturbiinivoimalaitteiden ja ohjelmistojen suunnittelun.

Eurooppalaisten sotilasilmailun European Military Airworthiness Requirements (EMAR-21) - lentokelpoisuusvaatimuksen mukainen hyväksyntä antaa Patria Aviationille luvassa määritetyt oikeudet toteuttaa itsenäisesti puolustusvoimien lentokaluston pieniin muutoksiin ja korjauksiin liittyviä lentokelpoisuustarkastuksia.

Menettely antaa jatkossa mahdollisuuden vapauttaa puolustusvoimien resursseja lentokelpoisuustarkastuksista muihin tehtäviin.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö, SVY, on Ilmavoimien esikunnan yhteydessä toimiva sotilasilmailuviranomainen. Viranomaisyksikkö edesauttaa sotilasilmailun hyvien käytäntöjen toteutumista sekä sotilasilmailualan normien kansainvälistä harmonisointia.

Sotilasilmailuun kohdistuvalla vaatimusten asettamisella ja valvonnalla vaikutetaan ennakoivasti sotilasilmailun turvallisuuden ja käytäntöjen kehittämiseen sekä varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen.