Pohjoismaiden neuvosto tiivistää matkailuyhteistyötä - esimerkkinä Suomi ja Finnair

Norden_logoPohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa 3. marraskuuta hyväksyttiin Sosialidemokraattisen ryhmän tekemä jäsenaloite matkailuyhteistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena on luoda Pohjoismaista Välimeren tai Karibian kaltainen kansainvälisesti tunnettu matkailualue.

"Matkailun potentiaalista on vielä suuri osa hyödyntämättä Suomessa ja Pohjoismaissa. Suomen ja Finnairin hyvää työtä arvostetaan myös muissa Pohjoismaissa. Suomessa kansainvälisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla ja matkailutulolla on mahdollisuuksia kasvaa 14 miljardista 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä", painottaa kansanedustaja ja Sosialidemokraattisen ryhmän jäsen Ville Skinnari.

Tutkimusten mukaan matkailu on nopeasti kasvava ala. Turisteja saapuu Suomeen erityisesti Aasiasta Finnairin siivin. Suomella hyödynnettävissä erinomaiset mahdollisuudet sijaintinsa ja hyvien lentoyhteyksiensä johdosta.

Kansanedustaja Ville Skinnari on tyytyväinen matkailualan yhteistyön kasvuun Pohjoismaisella tasolla. Pohjoismaat kiinnostavat kansainvälisiä matkailijoita jo nyt, mutta yhteyksiä on parannettava ja yhteistyötä on tiivistettävä edelleen. 

Hyväksytyssä ehdotuksessa todettiin, että yksittäisistä Pohjoismaista löytää kyllä tietoa maiden matkailunedistämissivustoilta, esim. VisitSweden.com ja VisitFinland.com, mutta mailla ei ole yhteistä portaalia, kuten esim. VisitNorden.com.

Nykyisin kukin Pohjoismaa panostaa oman maansa markkinointiin ja nyt peräänkuulutetaan yhteisiä toimia uusien matkailijoiden houkuttelemiseksi Pohjoismaihin. Yhteistyön nähdään säästävän kunkin maan resursseja sekä rakentavan pohjoismaista brändiä.

Pohjoismaiden tulee ehdotuksen mukaan toimia yhdessä ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä tietoa Pohjoismaista globaalisti. Tavoitteena on, että Pohjoismaat tunnetaan maailmanlaajuisesti houkuttelevana matkakohteena, jollaisia esimerkiksi Karibia ja Välimeren alue ovat tällä hetkellä. Pohjoismaiden tulee olla houkutteleva matkakohde myös pohjoismaalaisille.

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdotti Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, että se suosittaisi Pohjoismaiden ministerineuvostolle lisää yhteistyötä Pohjoismaiden välillä, jotta matkailu alueella kasvaisi ja olisi kestävää.

Ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi laatia yhteisen pohjoismaisen strategian matkailun kasvattamiseksi yhteistoimin maiden välillä.

Lisäksi tulisi toimia Pohjoismaiden tunnettavuuden lisäämiseksi maailmanlaajuisesti houkuttelevana matkakohteena perustamalla yhteisen portaalin, josta matkailijat voivat löytää kootusti tietoa Pohjoismaista.

"Hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi tulisi nostaa palvelualojen, mukaan lukien matkailun, elinkeinopoliittinen strategia, jossa tulee huomioida myös Finnairin uudet avaukset ja yhteydet maailmalle", sanoo Skinnari.