Puola johtaa monikansallisen tarkastuksen Suomeen - kohteena myös Satakunnan lennosto

pirkkala_avoimet_0516_7Puola johtaa monikansallisen Etyjin Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) tarkastuksen Suomessa 16.-19. toukokuuta 2017. Yksi tarkastuskohteista on Satakunnan lennosto.
Tarkastusryhmään kuuluu kolme puolalaista upseeria ja yksi upseeri Portugalista. Tarkastusryhmän jäsenillä on diplomaattistatus. Tarkastusryhmän johtajana toimii eversti Piotr Szymanczyk Puolasta. Suomalaisen kolmehenkisen yhteysupseeriryhmän johtajana toimii eversti Tommi Haapala Pääesikunnasta.

Tarkastettavaksi määritetyllä alueella sijaitsevat Pääesikunta, Panssariprikaati, Porin prikaati ja Satakunnan lennosto. Pirkkalassa sijaitsevan Satakunnan lennoston käytössä on koko ilmavoimien lentävä kalusto.

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että tarkastettavaksi määritellyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa.

Tarkastustoiminta on osa normaalia asevalvontatoimintaa. Vastaavia tarkastuksia toteutetaan Suomeen muutaman kerran vuodessa, ja Suomi toteuttaa vastaavia tarkastuksia muihin osanottajavaltioihin.