Raja havainnoi pääosan Itämereltä löydetyistä öljypäästöistä

Oil_leaks_2012_SYKERajavartiolaitoksen uusin laittein varustetut lentokoneet ja helikopterit havaitsivat pääosan Itämerellä paljastuneista öljypäästöistä. Kaikkiaan Suomen viranomaiset havaitsivat vuoden 2012 aikana 54 öljypäästöä Itämerellä. Havaitut öljypäästöjen määrät ovat pudonneet puoleen kuudessa vuodessa. Myös päästöjen koko on pienentynyt huomattavasti.

Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneet havaitsivat vuonna 2012 kaikkiaan 29 öljypäästöä. Lisäksi rajavartiolaitoksen helikopterit havaitsivat 10 öljypäästöä. Dornier-valvontalentokoneiden havaitsemista öljypäästöistä 22 oli Suomen merialueilla ja 7 naapurimaiden merialueilla.

Vuonna 2012 Suomen viranomaiset havaitsivat 54 öljypäästöä Itämerellä. Näistä 47 päästöhavaintoa tehtiin Suomen merialueella, kuusi Virossa ja yksi Ruotsissa. Lisäksi virolaiset havaitsivat Suomen puolella 3 öljypäästöä.

Keskimääräinen öljypäästön tilavuus oli arviolta 25 litraa, kun se esimerkiksi vuonna 2008 oli noin 170 litraa.

Uudistettu valvontakalusto käytössä

Raja_Dornier_ilmassa_1Rajavartiolaitoksen Dornier-lentokoneiden valvontalaitteistojen päivitystyö on tulossa päätökseen alkuvuoden aikana. Työ aloitettiin Suomen Ympäristökeskuksen SYKE:n rahoittamana vuonna 2009, jolloin koneisiin uusittiin erityisesti ympäristövalvontaan käytettävät sivukulmatutkat ja öljyn suhteellista paksuutta mittaavat laitteet.

Koneisiin on lisätty myös alusten AIS-tunnistetiedon vastaanottomahdollisuus ja SATCOM-satelliittitiedon siirtolinkki. Laitteistojen päivityksen toisesta vaiheesta vastasi Rajavartiolaitos hankkimalla koneisiin SAR/ISAR/MTI valvontatutkat, SLAR sivukulmatutkan ja hyrrävakautetun FLIR- lämpökameran sekä integroidut video- ja still-kamerat. Koneissa on myös UV/IR -skannerit. Lentokoneiden kaikki laitteet on nyt integroitu yhtenäiseksi valvontajärjestelmäksi.

Itämeren alueella tilastoidaan vain lentovalvonnalla havaitut öljypäästöt. Koko Itämeren alueella öljypäästöjä on havaittu vuosittain 178-763. Todellisuudessa Itämeren öljypäästöjen määrä on huomattavasti suurempi, sillä kaikilla Itämeren mailla ei vielä ole erityisiä öljypäästöjen valvontalaitteistoja ja toisaalta 24 h/vrk lentovalvontaa ei pystytä toteuttamaan.

Sanktioina öljypäästömaksu

Länsi-Suomen merivartiosto tutkii öljypäästötapaukset ja myös määrää mahdollisen öljypäästömaksun. Päästöstä on oltava objektiivista näyttöä, mutta muuten maksu määrätään tahallisuudesta tai tuottamuksesta riippumatta. Määrältään ja vaikutuksiltaan vähäisestä päästöstä maksua ei määrätä.

Rajavartiolaitos käynnistää harkintansa mukaan myös rikosoikeudellisen tutkinnan.

Vuonna 2012 Dornierin lentotunnin aikana havaittiin 0,05 öljypäästöä. Keskimääräinen öljyhavainnon tilavuus vuonna 2012 oli 0,025 kuutiometriä. Öljypäästömaksututkintoja suoritettiin kaksi ja molemmista tapauksista määrättiin maksettavaksi öljypäästömaksu. Keskimääräinen öljypäästömaksu oli 8898 euroa.

 Valvonta on säännöllistä

Raja_SuperPuma_ilmassa_1Suomen alueen öljypäästöjäseurataan valvontalentojen lisäksi yli 250 satelliittikuvan avulla vuosittain. Kuvat tuotetaan CleanSeaNet -satelliittivalvontapalvelusta.

Itämeren alueella järjestetään myös säännöllisiä päästövalvontaoperaatioita, joissa jollain vilkkaasti liikennöidyllä merialueella lennetään yhtäjaksoisesti vähintään vuorokauden ajan. Suomen koneet osallistuvat aktiivisesti näihin operaatioihin.

Valvontalentoja suorittava vartiolentolaivue joutuu vähentämään kokonaislentotuntejaan Rajavartiolaitoksen aloittaman 28 miljoonan euron säästöohjelman myötä. Rajavartiolaitoksen esikunnan tekemän päätöksen mukaisesti vartiolentolaivueen tulee vähentää toimintamenojaan pysyvästi noin 1,1 miljoonan euron verran vuodessa.

Rajavartiolaitoksen mukaan säästöillä ei kuitenkaan olisi vaikutusta merialueen valvontaan. Resursseja merialueen valvontaan kohdennetaan helikoptereiden sijaan 100 lentotunnilla siihen erinomaisesti sopivalla Dornier DO228-lentokoneella.