Sisärajatarkastuksien päätyttyä Helsinki-Vantaalla tarkistetaan kaikkien matkustajien koronatodistukset

Rajatarkastus_2021_1EU:n Schengen-alueen sisärajatarkastuksien päättyessä Suomessa 25. heinäkuuta 2021 tullaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarkastamaan kaikkien matkustajien koronatodistukset. Finavia kehottaa matkustajia varautumaan ajoittaisiin ruuhkiin maahantulon yhteydessä.

Terveysviranomaiset tarkastavat kaikkien riskimaista Suomeen saapuvien matkustajien koronatodistukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla 26. heinäkuuta alkaen maahantulon yhteydessä. Toimilla on määrä taata lentokentän terveysturvallisuus.

Terveysviranomaiset tarkastavat kaikista THL:n määrittämistä riskimaista Suomeen tulevien koronatodistukset. Tällä hetkellä THL määrittelee riskimaiksi maat, joiden koronatapausten määrä on yli 10 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 päivän aikana.

Aikaisemman Rajavartiolaitoksen tekemän sisärajatarkastuksen tilalle tulee siis Vantaan kaupungin toimeenpanema koronatodistusten tarkastaminen. Rajavartiolaitos jatkaa rajavalvontaa Schengenin ulkorajoilla ja ryhtyy samassa yhteydessä tarkastamaan koronatodistuksia Vantaan kaupungin terveysviranomaisten tekemän virka-apupyynnön perusteella.

Rajatarkastus_2021_2Suomeen saapuvan matkustajan tulee tartuntatautilain velvoittamana näyttää maahan tullessa EU:n koronatodistus tai muu luotettava todistus rokotussuojasta ja/tai sairastetusta taudista tai todistus edeltävästä negatiivisesta koronatestistä.

Jos matkustajalla ei ole näyttää asianmukaisia todistuksia, hänellä on velvollisuus osallistua koronatestaukseen maahantulon yhteydessä sekä ns. 72-tunnin testiin eli toiseen testiin 72-120 tunnin sisällä maahantulosta.

Jos matkustaja esittää maahan tullessaan todistuksen osittaisesta rokotussarjasta tai negatiivisesta testituloksesta, tulee matkustajan osallistua koti- tai oleskelupaikkakunnalla ns. 72-tunnin testiin. Testiin velvoitetuilta matkustajilta kerätään henkilötiedot, jotka siirretään koti- tai oleskelupaikkakunnan terveysviranomaisille.

Matkustaja voi helpottaa maahantuloa varaamalla maahantuloon liittyvät vaadittavat covid-testiajat käyttämällä Finentry-palvelua.

Lue myös: