Slovakialainen Maroš Šefčovič Euroopan unionin liikenne- ja avaruuskomissaariksi

EU_liikennekomissaari_1Slovakialainen Maroš Šefčovič on valittu uuteen Euroopan komissioon liikenne- ja avaruuskomissaariksi. 48-vuotias taloustiedettä opiskellut oikeustieteen tohtori on toiminut aiemmin Euroopan komission varapuheenjohtajana.

Komissaari Šefčovičin tehtäviin kuuluvat jatkossa koko Euroopan liikenne infran toimivuus ja kehittäminen sekä mm. yhtenäinen Euroopan taivas SESAR (Single European Sky ATM Research) ja GALILEO -projektit.

Uusi 28-jäseninen komissio (yksi komissaari kustakin EU-maasta) nimitetään joka viides vuosi. Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka muun muassa valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä ja valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa.

Komission puheenjohtaja valitaan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta Euroopan parlamentin jäsenten enemmistöllä. Uuden komission puheenjohtajaksi on valittu Jean-Claude Juncker.

Puheenjohtajan tehtävänä oli valita EU-maiden nimeämistä ehdokkaista komission jäsenet ja samalla kunkin vastuulle tulevan politiikan alan. Neuvosto hyväksyy ehdotetun kokoonpanon määräenemmistöllä ja asettaa sen Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Parlamentin annettua hyväksyntänsä neuvosto nimittää virallisesti uuden komission.

Nykyisen komission toimikausi jatkuu 31.10.2014 asti.

Lue myös: