Suomen lennonjohtajat mukaan rajat ylittävään edunvalvontayhteistyöhön

MoU-3Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan yhteisestä, rajat ylittävästä tuesta ja edunvalvonnasta Pohjoismaiden sekä Iso-Britannian ja Gibraltarin kanssa. Uuden yhteistyömuodon päämääränä on lentoturvallisuuden säilyttäminen ja ns. Social Dumping -ilmiön pysäyttäminen.

Lennonjohtajayhdistykset ja liitot kokoontuivat Islannin Reykjavikissä 31. toukokuuta. Edustettuina olivat Englannin, Gibraltarin, Tanskan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Islannin lennonjohtajien edustajat.

MoU-12Kokouksessa allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja yhteisestä edunvalvonnasta on selkeä kannanotto rajat ylittävästä yhteistyöstä lentoturvallisuuden säilyttämisen osalta.

"Lennonvarmistuksen palveluntarjoajat tekevät yhteistyötä mm. Cross Border -toiminnan osalta. Lisäksi osa palveluntarjoajista kilpailee keskenään sopimuksista tarjotakseen palvelua tietyillä toimipaikoilla. Kilpailutilanteen ja työehtojen kohtuullisina pitämiseen tarvitaan yhteistyötä myös lennonjohtoyhdistysten kesken", kertoo SLJY.n puheenjohtaja Roy Myrberg Lentoposti.fi:lle.

 

Osapuolten mukaan lentoturvallisuus on aina ensisijalla lennonvarmistuksessa. Yhteistyöllä halutaan lisäksi varmistaa ettei ns. Social Dumping -ilmiö eli työehtojen heikentäminen nouse esiin lennonjohtajien keskuudessa lennonvarmistusalalla.

Sopimuksen allekirjoittivat Suomen SLJY,  Ruotsin ST inom Flygledningen sekä SATCA, Norjan NATCA, Tanskan DATCA, Islannin ICEATCA ja Englannin sekä Gibraltarin lennonjohtajat.

SLJY_logo_1Osapuolet jatkavat säännöllistä keskustelua jakaen tarpeelliset tiedot kaikkien kesken, mukaanlukien lentoturvallisuustiedot onnettomuuksista ja vaaratilanteista.

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on vuonna 1952 perustettu suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä on noin 270.

SLJY ry on lennonjohtajien kansainvälisen kattojärjestön, IFATCA:n (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations) perustajajäsen.

Lue myös: