Suomi, Unkari ja Italia toteuttavat Open Skies -tarkkailulennon Venäjälle

Suomi toteuttaa Italian ja Unkarin kanssa yhdistetyn Open Skies -tarkkailulennon Venäjällä 3.-7. kesäkuuta 2019. Italia toimii lennon johtovaltiona.

Yhdistetystä Open Skies -tarkkailulennosta osapuolten välille tehdään tekninen sopimus, jossa on määritetty osapuolten vastuut, velvoitteet ja kustannusten jakautuminen.

Suomen nelihenkistä tarkkailuryhmää johtaa majuri Kimmo Ala-Rautalahti Ilmavoimien esikunnasta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n asevalvontasopimuksiin kuuluva Open Skies (Avoin taivas) on hanke, jonka tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvallisuutta Euroopassa. 

Sopimus mahdollistaa jäsenvaltioiden tarkkailu- ja kuvauslennot toistensa ilmatilassa ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti. Myös käytettävän konekaluston varustus on tarkasti määritelty. 

Open Skies-sopimuksen on allekirjoittanut 34 valtiota. Venäjä on ollut sopimuksen piirissä vuodesta 2001.

Suomi liittyi sopimukseen helmikuussa 2003. Suomi suorittaa vuosittain keskimäärin kaksi tarkkailulentoa useimmiten yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomeen puolestaan kohdistuu vuosittain keskimäärin kaksi tarkkailulentoa.