Suomi uudistaa ilmailulainsäädäntöä - taustalla EASAn uusi perusasetus

LVM_1Suomen ilmailulainsäädäntöä uudistetaan Euroopan unionin lentoturvallisuusasetuksen mukaisesti. Samalla arvioidaan myös kansallisia ilmailulainsäännön muutostarpeita EASA-asetuksen nähden. Muutoksia tulee mm. ilmailulta rajoitettuhin alueisiin liittyviin kohtiin.

 Jatkossa kansallinen sääntely perustuu aiempaa useammin EU:n lentoturvallisuusasetukseen. Se yhtenäistää turvallisuusvaatimuksia muun muassa miehittämättömässä ilmailussa ja lentoasemien maahuolintapalveluissa.  

 Asetus on tullut voimaan jo 11.9.2018. Se on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetus jättää kuitenkin jäsenvaltioille liikkumavaraa esimerkiksi kevyttä ilmailua koskevissa kysymyksissä. 

 Lentoturvallisuuden määräykset perustuvat pääosin kansainvälisiin sopimuksiin ja suoraan sovellettavaan EU-sääntelyyn. Kansainvälisistä sopimuksista tärkein on YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleissopimus. 

 Lentoturvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia on säädelty kansallisesti ilmailulailla, liikenteen palveluista annetulla lailla ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksillä. Jatkossa sääntely perustuu yhä enemmän EU:n lentoturvallisuusasetukseen. 

 Kansallisessa lainsäädännössä säädetään lähinnä harrasteilmailuun ja valtionilmailuun liittyvistä asioista. Valtionilmailulla tarkoitetaan esimerkiksi poliisin ja Rajavartiolaitoksen lentotoimintaa.

Nyt julkistetun uudistustyön ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan nykytilannetta lainsäädännön ja käytännön tasoilla. Arviomuistioluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle ja lausuntoja voi antaa 17. toukokuuta 2019 saakka. Tavoitteena on kuitenkin , että lakiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle kesällä 2019.

Lue myös: