Tampereen aluelennonjohto evakuoitiin - lentoliikenne pikaisesti Helsingin lennonjohdolle

Aluelennonjohto_2Suomen aluelennonjohdossa Tampereella sattui 15. lokakuuta yksi pahimmista mahdollisista tilanteista, kun koko lennonjohto evakuoitiin palohälytyksen takia. Liikenne ehdittiin siirtää toisille lennonjohtoyksiköille, vaikka hälytys osoittautui aiheettomaksi. Lennonjohtajat muistuttavat Finavian suunnitteleman yhden lennonjohtoyksikön tuomista riskeistä.

Tiistaina 15. lokakuuta Suomen aluelennonjohdossa tapahtui lentoliikenteen kannalta vaaratilanne, josta Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY ry) ja Pro Aitovuori ovat jo pitkään varoitelleet

Koko Tampereeen Aitovuoren lennonvarmistuskeskus jouduttiin evakuoimaan palohälytyksen vuoksi. Hälytys todettiin palokunnan saapumisen jälkeen aiheettomaksi, mutta lentoliikenteen kannalta on aivan sama, onko hälytys aiheellinen vai aiheeton. 

EFHK_APP_4Lennonjohto toimi siten, että ennen poistumistaan rakennuksesta se luovutti Helsinkiin suuntautuvan liikenteen normaalia kauempaa Helsinki-Vantaan lennonjohdon vastuulle ja muualle suuntautuvat lennot myöskin etuajassa ko. yksiköille. Suomen yli lentävä liikenne, joka on normaalisti yksinomaan Aluelennonjohdon vastuulla, luovutettiin myös Helsingin lennonjohdolle, joka hoiti liikenteen Suomen rajalle asti.

Mikäli aluelennonjohto ja Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohto olisivat sijainneet samassa rakennuksessa, olisi tuloksena ollut täydellinen sekasorto ilmaliikenteessä, koska molemmat yksiköt olisi jouduttu evakuoimaan.

Jos vastaava palohälytys nykytilanteessa olisi tapahtunut Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdossa, se olisi voinut luovuttaa vastuullaan olevat koneet aluelennonjohdolle, joka olisi johtanut ne turvallisesti varakentille.

 

Nopea tilanne vaatii nopeita toimia

Nopeassa tilanteessa, kuten esimerkiksi tiistainen palohälytys Suomen aluelennonjohdossa Tampereella oli, ei väistötilojen sijainnilla ole merkitystä.

EFHK_APP_2Ratkaisevaa turvallisuuden kannalta on se, miten lentoliikennettä pystytään hoitamaan välittömästi poikkeustilanteen syntymisen jälkeisinä sekunteina ja minuutteina.

Nykyisessä lennonjohtojen hajasijoitusmallissa lentojen johtaminen pystytään poikkeustilanteissa sekunneissa siirtämään toisen yksikön vastuulle. Mikäli sekä aluelennonjohto, että Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohto sijaitsevat samoissa tiloissa, ei tällaista mahdollisuutta ole.

Kahden Suomen päälennonjohtoyksikön keskittäminen samoihin tiloihin kasvattaa riskiä poikkeustilanteissa merkittävästi.

Finavian päätöstä siirtää aluelennonjohto Tampereelta Helsinki-Vantaalle perustellaan taloudellisilla syillä, mutta avoin keskustelu siirron turvallisuusvaikutuksista on SLJY:n mielestä jäänyt puuttelliseksi. SLJY:n mukaan mahdolliset vastaavat tilanteet asettavat Finavian johdon vakuuttelut siirron turvallisuudesta kyseenalaisiksi.


Turvaryhmä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n turvaryhmän tarkoituksena on edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta sekä edustaa suomalaisia lennonjohtajia lentoturvallisuuteen liittyvissä asioissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. SLJY ry on lennonjohtajien kansainvälisen kattojärjestön, IFATCA: n (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations) perustajajäsen.

Myös Suomen lentäjäliitolla FPA:lla on vastaava turvatoimikunta (FPA Safety and Security Committee, FPA-SSC). Lentäjien lentoturvallisuuselin koostuu eri lentoyhtiöiden aktiivisesti lentävistä asiantuntijalentäjistä. Turvatoimikunnan  tavoitteena on puhtaasti lentoturvallisuuden kehittäminen maassamme lentäjien ammattitaitoa hyödyntäen.