Tiuraniemi jatkaa Finavian hallituksen puheenjohtajana

Riitta-Tiuraniemi_2Finavian yhtiökokous nimitti yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä vuodeksi 2015. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Riitta Tiuraniemi. Yhtiökokous vahvisti myös hallituksen esityksen osingonjaosta.

Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Riitta Tiuraniemi. Hänet valittiin toimeen alunperin väistyneen Soili Suonojan tilalle ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14. tammikuuta 2015.

Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Jaakko Linna, toimitusjohtaja Mika Mäkilä, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, ylijohtaja Juhapekka Ristola, toimitusjohtaja Juha Häkkinen ja henkilöstöstä valittuna Operations Supervisor Carita Pylkäs.

Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Finavian yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen siitä, että yhtiö jakaa osinkoa 752 613,31 euroa. Lisäksi yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta siten, että Finavia Oyj:n omistamat säähavaintojärjestelmälaitteiden ja –ohjelmistojen vuosina 2014 valmistuneet osat siirretään Suomen valtiolle liikenne- ja viestintäministeriön hallintaan 31.12.2014 tilinpäätöksen mukaisesta käyvästä arvosta 2 104 616,33 euroa.

Lue myös: