Trafi kannustaa lentoyhtiöitä tuomaan nettipalvelut matkustajien käyttöön

Gogo_VA_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi rohkaisee suomalaisia lentoyhtiöitä käyttämään EASAn tuoreiden, mobiililaitteiden käyttöä koskevien ohjeiden mukaisia menettelyjä matkustajaviihtyvyyden parantamiseksi turvallisella tavalla. Trafi kannustaa myös nettiyhteyksien tuomista matkustajien käyttöön palvelutason kohottamiseksi.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi perjantaina 26. syyskuuta 2014 yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat halutessaan sallia mobiililaitteiden käytön koko lennon ajan, mikä on käytäntönä jo useissa yhdysvaltalaisissa lentoyhtiöissä. Vapaan mobiilikäytön lisäksi Trafi kannustaa yhtiöitä tarjoamaan myös nettipalvelut matkustajien käyttöön matkan aikana, kuten muissakin liikennemuodoissa.

Trafi_Pekka_Henttu_1”Ohjeistus mobiililaitteiden turvallisesta ja laajemmasta käytöstä lennon aikana on tärkeä askel lentomatkustajien viihtyvyyden parantamiseksi”, arvioi Trafin ilmailujohtaja ja EASAn hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Henttu tuoreeltaan EASAn päätöstä suomalaisesta näkökulmasta: ”Uskon, että matkustajat arvostaisivat myös lennonaikaisten nettipalvelujen laajaa saatavuutta palvelutason kohentajana.”

Mobiililaitteiden vapaata käyttöä ja nettiyhteyksien tarjoamista suunnittelevan lentoyhtiön tulee osoittaa, että koneen tekniikka ja lentoyhtiön toimenpiteet, kuten riskien arviointi, henkilöstön ohjeistus ja koulutus, ovat vaatimusten mukaisia, jotta uudistukset voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Trafi on ollut yhteydessä lentoyhtiöihin varmistaakseen, että nämä ovat tietoisia EASAn uuden päätöksen vaikutuksista ja kysynyt samalla lentoyhtiöiden suunnittelemista aikatauluista ja mahdollisista haasteista.

”Turvallisuus on yhteinen asia. Matkustajien tulee aina noudattaa miehistön antamia ohjeita. Uskon, että kaikki lentoyhtiöt tulevat ottamaan nämä uudet käytännöt käyttöön jollain aikavälillä, mutta toivoisin suomalaisten lentoyhtiöiden hyödyntävän tämän mahdollisuuden pian, jotta käytännöt olisivat mahdollisimman yhtenäiset koko Euroopassa”, linjaa Henttu.

Lue myös: