Trollhättan-Vänersborgista 30-40% SAF-seosta kaikille lentoyhtiöille - SAF:n lentoasemalle toimittaa Neste

NesteMy_SAF_1Lounais-Ruotsin Trollhättan-Vänersborgin alueellisesta lentoasemasta tulee maailman ensimmäinen lentoasema, joka tarjoaa vain uusiutuvaa lentopolttoainetta sisältävää polttoaineseosta kaikkien lentokoneiden tankkauksiin ja vähentää näin lähtevien lentojen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. uusiutuvan SAF-lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel) toimittaa suomalainen Neste.

Nesteen toimittamasta uusiutuvasta SAF-lentopolttoaineesta ja fossiilisesta lentopolttoaineesta on Trollhättan-Vänersborgin lentoasemalla tarjolla seosta, josta 30-40 % on SAF-polttoainetta. Sekoitetta on saatavilla lentoasemalta kesäkuun loppuun mennessä. Nykyinen lentopolttoainestandardi rajaa uusiutuvan lentopolttoaineen osuuden maksimissaan 50 prosenttiin polttoainesekoituksissa.

Lentoasemalta operoiva ruotsalainen Västflyg on ensimmäinen lentoyhtiö, joka käyttää kyseistä uusiutuvan lentopolttoaineen sekoitusta kaikilla lennoillaan Trollhättan-Vänersborgista, mukaan lukien Trollhättanin ja Bromman sekä Trollhättanin ja Visbyn väliset säännölliset reittilennot Ruotsissa sekä Västflygin kaikki Trollhättanista lähtevät tilauslennot.

VastflygVästflyg on vuonna 2020 perustettu lentoyhtiö, jonka lennot käynnistyivät maaliskuussa 2022. Västflyg lentää kotimaanlentoja Ruotsissa yhdellä Saab 340 -potkuriturbiinikoneella ja operaattorina toimii virolainen NyxAir.

“Uusiutuvaan lentopolttoaineeseen tekemällämme investoinnilla haluamme nopeuttaa siirtymistä vastuullisempaan ilmailuun. Haluamme yhdessä Västflygin ja Nesteen kanssa inspiroida ja näyttää tietä ilmailualan vastuullisempaan tulevaisuuteen”, sanoi Trollhättan-Vänersborg lentoaseman johtaja Anna Råhnängen.

“Ilmailuala on olennainen osa hyvin toimivaa yhteiskuntaa. Laskelmien mukaan lentomatkustuksen arvioidaan kuitenkin kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että myös ilmailuun liittyvät päästöt kasvavat”, sanoi Västflygin toimitusjohtaja Anna Petre.

“Tätä 30-40 % uusiutuvaa lentopolttoainetta sisältävää polttoainesekoitusta käyttävien lentojemme kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää välittömästi jopa 30 %", jatkoi Petre.

"Uusiutuva lentopolttoaine on laajalti tunnustettu keskeiseksi ratkaisuksi ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Trollhättan-Vänersborgin lentoasema ja Västflyg ovat ottaneet suuren ja tärkeän askeleen alkaessaan käyttää vain uusiutuvan lentopolttoaineen sekoitetta kaikkien lähtevien lentojen tankkauksessa. Tämä kertoo sitoutumisesta ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja näyttää esimerkkiä muille lentoasemille ja lentoyhtiöille kaikkialla maailmassa”, sanoi Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan apulaisjohtaja Alexander Kueper.

Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

Vaikka SAF-lentopolttoaine vähentää päästöjä elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia niin poltettaessa lentokoneen moottoreissa SAF-polttoaineen CO2-päästöt ovat samalla tasolla kuin fossiilisella lentopolttoaineella. Uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapautuu saatujen tuloksien mukaan kuitenkin vähemmän hiukkasia kuin perinteisestä kerosiinista kaikissa moottorin toimintaolosuhteissa. Tämä viittaa mahdollisuuteen parantaa ilmanlaatua lentoasemien ympäristössä ja pienentää ilmastovaikutuksia.

Lisäksi uusiutuvalla lentopolttoaineella on matalampi tiheys, mutta korkeampi energiapitoisuus yhtä polttoainekilogrammaa kohti verrattuna fossiiliseen kerosiiniin. Tämä parantaa lentokoneen polttoainetehokkuutta, sillä polttoainetta kuluu vähemmän ja polttoainemassa on pienempi.

Nesteen kyky tuottaa uusiutuvaa lentopolttoainetta kasvaa tämän vuoden loppuun mennessä 1,5 miljoonaan tonniin vuosittain Rotterdamin jalostamon muutostöiden päätyttyä, ja 2,2 miljoonaan tonniin, kun Rotterdamin jalostamon laajennus valmistuu vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.

Ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset.