Tukilentolaivue siirtyy Tikkakoskelta Pirkkalaan


IMG_8552Jyväskylän Tikkakoskella sijaitsevan Tukilentolaivueen pääosien henkilöstö, lentokalusto ja toiminnot siirtyvät osana puolustusvoimauudistusta Pirkkalaan torstaina 26. kesäkuuta 2014. Siirron myötä noin 60 henkilön työpaikka vaihtuu Tikkakoskelta Pirkkalaan.

Vuoden 2015 alusta lukien Tukilentolaivue on joukkoyksikkönä osa uutta Satakunnan lennostoa. Tukilentolaivueelle on saneerattu Hävittäjälentolaivue 21:ltä vapautuneet toimitilat Pirkkalan tukikohdassa.

Tukilentolaivue on puolustusvoimien ainoa kuljetus- ja yhteyskonekalustolla operoiva lentoyksikkö, joka lentää valtionhallinnon ja Puolustusvoimien tilaamia operatiivisia, palvelu-, tuki- ja koululentoja sekä kouluttaa omaa lentävää henkilöstöään ja Pirkkalan tukikohdan muuta lentävää henkilöstöä. Tukilentolaivue osallistuu kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseen suorittamalla tukilentoja kansainvälisille operaatioalueille.

Learjet_35_1Laivuetta johtaa laivueen komentaja, majuri Markus Leivo. Laivueen sidosryhmiä lentokuljetustoiminnassa ovat Puolustusministeriö ja muu valtionhallinto, Pääesikunta ja puolustushaarat, Ilmaoperaatiokeskus, ilmavoimien joukko-osastot sekä muut viranomaiset.

Tukilentolaivueeseen kuuluu esikunta sekä neljä lentuetta. Lentueiden tehtävänä on toteuttaa yhteys-, kuljetus-, koulutus-, laskuvarjopudotus-, valvonta-, tiedustelu-, kuvaus-, hinaus- ja tukilennot sekä tarvittava tutkimuslentotoiminta. Lentueet ylläpitävät kulloinkin erikseen käsketyn valmiuden ja vastaavat lentokaluston ja erikoisvarustuksen tehtäväkelpoisuudesta.