Turvallisuus- ja kemikaalivirasto alkaa hyödyntää kuvauskopteria kaivosvalvonnassa

Tukes_nelikopteriTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ottaa miehittämättömän RPAS -laitteen käyttöön kaivosvalvonnassa. Nelikopteri mahdollistaa aiempaa tehokkaamman maastovalvonnan malminetsintä- ja kaivosalueilla.

Tukesin kaivosryhmä on ottanut käyttöön nelikopterin eli dronen malminetsinnän ennakkovalvonnassa ja jälkivalvonnassa. Kauko-ohjattavaa kuvauskopteria hyödynnetään myös kaivosalueiden valvonnassa.

Malminetsinnässä kopteri on apuna vaikeasti saavutettavien kohteiden valvonnassa. Kopterin avulla voi kuvata kohteita, joilla tutkimukset on sallittu vain talviaikana. Näille kohteille ei pääse jalkaisin kesäaikana, jolloin kairauksen mahdolliset vaikutukset voivat olla näkyvissä.

Kuvauskopterin avulla pystytään lisäksi valvomaan laajempia alueita kuin jalkaisin. Uuden teknologian käyttöönotto myös tehostaa valvontaa monin tavoin.

"Kustannussäästöt ovat merkittävät. Samalla meille jää tallenteet siitä, mitä paikan päällä on havaittu", kertoo ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesin kaivosryhmästä.

Tukes on hankkinut käyttöönsä DJI Phantom 4 -nelikopterin ja tablet-laitteen. Niitä käytetään yhdessä kartoitukseen soveltuvan Drone Deploy -ohjelmiston kanssa. Toiminta-aikaa nelikopteri tarjoaa noin 20 minuuttia.

"Nelikopterin käyttö on Tukesissa pilottivaiheessa. Tämä tukee myös uutta strategiaamme, jonka arvot ovat yhdessä asiantuntevasti - rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen", kertoo Keskitalo Lentoposti.fi:lle.

"Nelikopteria tullaan käyttämään niin paljon kuin mahdollista. Koelentoja tehdään jo ensi viikolla ja laitteisto tulee mukaan jokaiselle valvontamatkalle. Laajempi käyttö alkaa keväällä 2017", jatkaa Keskitalo.

Valvonta-alue kuvataan kopterilla ylhäältä päin, minkä jälkeen kuvauskohteesta voidaan tehdä kolmiulotteinen maastomalli. Näin saadaan entistä havainnollisempi kuva alueesta. Mallinnusohjelman avulla voidaan laskea maastosta pinta-aloja ja tilavuuksia. Näin toiminnan vaikutuksia pystytään arvioimaan paremmin.

Malminetsinnässä viranomainen valvoo, että etsintää tehdään tehokkaasti ja että jäljet siivotaan asianmukaisesti. Kaivostoiminnan valvonnassa kopterilla saadaan tietoa muun muassa siitä, miten louhinta etenee ja kuinka louhokset laajenevat.

Kopterin käyttö ei korvaa kaivoslupiin ja kaivostarkastuksiin liittyviä aikaisempia käytäntöjä, koska alueet käydään aina tarkasti läpi jalkaisin ja autolla. Kopterin avulla saatujen lisätietojen perusteella viranomainen pystyy esimerkiksi keskustelemaan maanomistajia askarruttavista asioista paremmin.

Kopterikuvauksia voidaan tarvittaessa toistaa samalla alueella useina vuosina, jolloin syntyy vertailukelpoista aineistoa. Kuvauskopteria lennätetään niin, että ohjaaja näkee laitteen koko ajan. Kopterilla lennetään korkeintaan 150 metrin korkeudessa.

Tukes on toiminut kaivoslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena vuodesta 2011. Tukes ratkaisee kaivoslain mukaisia oikeuksia ja lupia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kaivosrekisteriä. Tukes valvoo toimintaa kaivoslain mukaisen raportoinnin kautta, tietokyselyillä, valvontakäynneillä sekä eri osapuolten tekemien aloitteiden perusteella.