Työryhmä esittää uusia lääkärihelikopteritukikohtia Seinäjoelle ja Lappeenrantaan

EC145_FH50_HEMS_1Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää, että kaksi uutta lääkärihelikopteritukikohtaa sijoitettaisiin Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Esitys on osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Lentotoiminnan oma tuotanto nähdään ostopalvelua parempana.

Tavoitteena on, että palvelun kattavuus olisi nykyistä suurempi ja ensihoitoa olisi saatavissa yhdenvertaisemmin koko maassa. Työryhmän tehtävänä oli koota tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä päätös kahden uuden lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisesta.

Työryhmä vertaili erityisesti Vaasaa ja Seinäjokea sekä Lappeenrantaa ja Uttia väestön tavoitettavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen sekä ilmailu- ja ensihoitotoiminnan kannalta. Kokonaisuutena arvioiden Seinäjoki ja Lappeenranta ovat työryhmän näkemyksen mukaan Vaasaa ja Uttia parempia vaihtoehtoja.

FinnHEMS Oy:n nykyiset helikopterikentät ovat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Lisäksi työryhmä kokosi vertailevaa tietoa siitä, tulisiko lentotoiminta järjestää ostopalveluna, kuten nykyisin vai omana tuotantona. Työryhmän mukaan oma tuotanto olisi toiminnan organisoinnin ja kustannusten näkökulmasta nykymallia toimivampi ratkaisu.

Omaa tuotantoa puoltavat muun muassa se, että edellytykset jatkuvaan kehittämiseen olisivat paremmat, toiminnan jatkuvuus olisi varmemmalla pohjalla ja oma tuotanto toisi säästöjä verrattuna ulkoistettuun malliin.

Työryhmä esittää jatkosuunnittelua varten näkökohtia muun muassa muutosten rahoitustarpeista ja -tavoista. 

Lääkärihelikoptereiden lentotoiminnan järjestämisvastuu on tarkoitus keskittää tulevalle Pirkanmaan maakunnalle sote-uudistuksen yhteydessä ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien nykyisin omistama, lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoiva FinnHEMS Oy siirtää tulevan Pirkanmaan maakunnan omistukseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun muuttuminen vaikuttaa myös ensihoidon ilmailupalveluihin liittyviin päätöksiin.

Lue myös: