USAF etenee Lockheed Martin F-35A -häivehävittäjän ydinasekyvyn saavuttamisessa

F35A_B61_1Lockheed Martin F-35A Lightning II -häivehävittäjät ovat hiljattain pudottaneet taktisten B61-12 ydinpommien JTA-koeversioita (Joint Test Assemblies). Kyseiset pudotukset päättivät häivehävittäjän koelennot, joilla tähdätään F-35A:n ydinasesuorituskyvyn hyväksyntään.

 
Yhdysvaltain ilmavoimien 422. ja 59. koelentolaivueiden johtamat koelennot toteutettiin Nellisin lentotukikohdasta Nevadasta Tonopahin koelentoalueelle. Viimeisillä koelennoilla kahden operatiivisen F-35A -häivehävittäjän lentäjät pudottivat molemmat yhdet B61-12 ydinpommin koeversiot.

F35A_B61_2"B61-sarjan aseet ovat taktisia ydinaseita joita voivat käyttää F-15E ja F-16C/D -hävittäjät. Nyt viidennen sukupolven hävittäjän koelentojen myötä strategiset kyvyt nousevat uudelle tasolle kohottaen maamme ydinpelotetta", sanoi USAF:n strategisesta pelotteesta ja ydinaseiden integraatiosta vastaavan yksikön johtaja everstiluutnantti Daniel Jackson.

B61 on Yhdysvaltain taktinen ydinase ja malli 12 on sen uusin versio, jota voidaan kuljettaa ylisoonisilla nopeuksilla. Kooltaan B61-12 on noin 3,7 metriä pitkä ja 375kg painava. Ne ovat osa Yhdysvaltain ja NATO:n ydinpelotetta. F-35 on ensimmäinen hävittäjä, joka voi kuljettaa kyseistä pommia sisäisessä asekuilussa.

Suoritetut koelennot toteutettiin USAF:n ydinasekeskuksen ja F-35-ohjelmatoimisto JPO:n sekä Sandia National Laboratoriesin kanssa. F-35A -häivehävittäjän ydinaseiden kuljetus- ja laukaisukyvyn hyväksyntämenettely on kaksivaiheinen. Nyt kyseessä oli suunnittelukriteerien täyttymisen varmistaminen koelennoilla ja seuraavaksi edessä on operatiivisen hyväksynnän hakeminen.

Koelennoilta saadut tiedot analysoidaan ja tarkastetaan Yhdysvaltain puolustus- ja energiaministeriössä. Ne varmistavat F-35A -hävittäjien ja B61-12 JTA -pommien sekä kaikkien järjestelmien toimineen oikein kaikissa lennonvaiheissa koko operaation ajan.

F35A_drop3Lopullista päivämäärää F-35A:n ydinasehyväksynnän saavuttamisesta operatiiviseen toimintaan ei ole julkistettu. Nyt päättyneet onnistuneet koelennot ovat kuitenkin kriittinen osa kyseistä hyväksyntämenettelyä.

Kaikista F-35A -hävittäjistä ei tule operatiivisen hyväksynnänkään jälkeen ydinasenkuljetuskykyisiä vaan tämä kyky tulee käyttöön vain niissä yksiköissä, joilla on ydinaseisiin liittyvä tehtävä Yhdysvaltain asevoimissa.

Yhdysvalloilla on jo nykyisin häiveominaisuuksilla varustettu ydinpelote B-2 Spirit -pommikoneilla. Lähitulevaisuudessa ydinpelotetta täydentää siis F-35A -häivehävittäjä, joka on merkittävä strateginen muutos. B-2 kykenee lentämään vain alisoonisella nopeudella, mutta F-35A kykenee pudottamaan ydinaseen myös ylisoonisella nopeudella lentäessään. Myös tuleva B-21 Raider lentää ainoastaan alisoonisella nopeusalueella. Lisäksi kyvyn merkittävyydestä kertoo myös B-2 ja F-35A -koneiden valmistusmäärissä oleva jättimäinen ero.
 
Lockheed Martin F-35A -häivehävittäjä on ehdolla myös Suomen Ilmavoimien HX-hävittäjähankkeessa korvaamaan nykyisen Boeing F/A-18C/D -monitoimihävittäjät. MH

Lue myös: