Utin jääkärirykmentin harjoitukset tuovat helikopteritoimintaa myös pääkaupunkiseudulle

NH90_1Utin jääkärirykmentin koulutus- ja harjoitustoiminta kokoaa varusmiehiä, henkilökuntaa ja reserviläisiä eteläiseen Suomeen 12.-16. joulukuuta 2022. Harjoituksiin liittyy helikopterien lentotoimintaa, jota tapahtuu laajalti myös pääkaupunkiseudun alueella.

Harjoituksissa sotilaat liikkuvat pääosin pienissä partiokokoonpanoissa. Osaan harjoitustilanteista liittyy helikopterien lentotoimintaa sekä harjoitusampumatarvikkeiden ja pienten räjähdepanosten käyttöä. 

Harjoitus- ja koulutustoimintaa on 12.-16.12. Kymenlaaksossa Paijärven, Onkamaan, Saivikkalan, Virolahden, Pyötsaaren ja Haminan välisellä alueella sekä eteläisessä Suomessa Hangon, Kouvolan, Lappeenrannan, Helsingin ja Upinniemen välisellä alueella.

Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoona operoi NH90- ja MD500 -helikoptereilla.