Uusi ilmailun radiopuhelinliikenteen sanonnat ilmailumääräys voimaan

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin uudet ilmailumääräykset GEN M1-8 Ilmailun radiopuhelinliikenne ja ilmailuohje GEN T1-10 Radiopuhelinliikenteen sanonnat. Ilmailumääräys ja ilmailuohje astuivat voimaan 15.12.2011.

Ilmailumääräys GEN M1-8 sisältää ilmailun radiopuhelinliikennettä koskevat yleiset säännöt ja menetelmät ja ilmailuohje GEN T1-10 sisältää ilmailun radiopuhelinliikenteessä käytettävät vakiosanonnat.

 

Trafi GEN T1-10 Radiopuhelinliikenteen sanonnat

Trafi GEN M1-10 Ilmailun radiopuhelinliikenne