Valis Engineering & Opway toteuttaa Helsinki-Vantaan uuden koekäyttöpaikan melunvaimennuksen

HEL_kunnossapidon_uusi_tukikohtaFinavia valitsi Valis Engineering & Opway:n Helsinki-Vantaan uuden koekäyttöpaikan toteuttajaksi. Syksyn 2016 aikana valmistuvan koekäyttöpaikan rakentamisessa on mukana myös suomalaisia alihankkijoita.

Aiempi koekäyttöpaikka sijaitsi Leko 7 -hangaarin edustalla. Meluvallin ympäröimä alue on purettu, koska alueelle rakennetaan parhaillaan Finnairin uutta COOL-rahtiterminaalia. Otsikkokuvassa vanha koekäyttöpaikka näkyy konehallin edessä ja uuden sijainti on merkitty nuolella.

Aivan entisen lähistölle rakennettava Helsinki-Vantaan uusi koekäyttöpaikka mitoitetaan Finnairin uusien A350-900 -koneiden mukaan. Meluntorjuntaa varten U:n muotoinen koekäyttöpaikka ympäröidään enimmillään 18,5 metriä korkeilla melunvaimennusseinillä.

Valisin GRE-ratkaisu (Ground Run-up Enclosure) on suunniteltu tehokkaaseen melunvaimennukseen sekä ilmavirran optimointiin. Ratkaisun takaseinän kaarevuus ohjaa moottorista tulevat virtaukset ylöspäin vähentäen niiden nopeutta ja aerodynaamista melua. Koekäyttöpaikan sivuseinät puolestaan ovat pystysuoria.

Valis on käyttänyt melunvaimennukseen Complage-akustiikkapaneeleita, joita on kehitetty jo 30 vuoden ajan sekä valmistettu yli 600 000 neliömetriä vaimennusseinää. Paneelit on testattu Eurooppalaisten normien mukaisesti. Ne ovat A4 ja B3 -luokiteltuja sekä takaavat korkeimman tason melunvaimennuksen ja eristyksen.

Koekäyttöpaikan ulkoiset seinät voidaan vuorata metallillevyillä, jotka suojaavat pölyltä, lumelta ja roskilta sekä voivat toimia myös mainostuksen tarpeisiin. Valisin GRE -ratkaisuun voidaan sisällyttää myös tuulimittausjärjestelmä sekä ilmastoitu käyttöhuone.

Finavia kertookin haluavansa olla vastuullinen naapuri ja huolehtia siitä, että lentoaseman maatoimintojen melua hallitaan tehokkaasti. Koekäyttöpaikka on parhaillaan rakentuvan Aviapolis-alueen läheisyydessä.


Helsinki-Vantaalla vuosittain noin 1000 koekäyttöä

Engine_rotatingKoekäyttö tehdään siten, että koneen nokka suunnataan vastatuuleen. Tämän takia optimaalisin käyttösuunta uudelle koekäyttöpaikalle olisi 220 astetta eli lähes pääkiitoteiden suunta. Helsinki-Vantaalla yleisin tuulen suunta on 180–210 astetta.

Suunnitelmien mukaan koekäytöstä aiheutuva melu tulee vähenemään nykyisestä paremman meluvaimennuksen myötä. Lisäksi uudet lentokonemoottorit ovat melutasoltaan huomattavasti hiljaisempia. Finavian mukaan koekäyttöä koskevat asukasyhteydenotot ovat lähes loppuneet.

Vuonna 2014 toteutuneiden koekäyttöjen määrä oli kaikkiaan 1019, joista yöaikaisia koekäyttöjä oli 318. Yöaikaisten koekäyttöjen määrä vastaa 31 % osuutta kaikista koekäytöistä.

Koekäyttöjen aikana käytettävä moottoriteho ja kesto riippuu tehtyistä huoltotoimista. Kyseessä on moottoreiden toimintavarmuuden varmistaminen. Lentokoneen moottori tulee koekäyttää mm. moottorin vaihdon, huollon ja jossakin tapauksissa myös moottorin pesun jälkeen.

Ennen uuden koekäyttöpaikan valmistumista koekäyttöjä tehdään tilanteen
mukaan tilapäisillä sijoituspaikoilla.

Lue myös Lentoposti.fi:n aiempia uutisia Helsinki-Vantaan koekäyttöpaikasta: