Valtioneuvosto esittää Yhdysvaltain ja EU:n välisen lentoliikennesopimuslain allekirjoittamista

eu_logoValtioneuvosto esittää, että Suomen tasavallan presidentti vahvistaisi lain allekirjoittamisella muutokset Yhdysvaltojen ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimukseen. Nykyisin sopimusta sovelletaan vuoden 2010 väliaikaisella pöytäkirjalla.

Valtioneuvoston 19. kesäkuuta pitämä yleisistunto ehdottaa tasavallan presidentille Yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuslain muutoksien vahvistamista lain allekirjoittamisella.

Sopimus päättäisi nykyisin väliaikaisen pöytäkirjan soveltamisen ja vahvistaisi lain Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamisen ja voimaantulon (HE 39/2013 vp).

Käytössä oleva pöytäkirja on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimi valtaan.

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välistä sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti 30. maaliskuuta 2008 lukien (SopS 41/2008). Sopimus käsittää useita eri osa-alueita, joista taloudellisesti merkittävimmät liittyvät markkinoille pääsyyn.

Kesäkuussa 2010 allekirjoitetun pöytäkirjan tarkoituksena on luoda yhä kattavammat lentoliikennesuhteet Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille liberalisoimalla ensimmäisen vaiheen sopimusta.

Lisäksi halutaan edistää entisestään yhtäläistä markkinoille pääsyä, avata lentoliikennemarkkinoita ja vahvistaa transatlanttista lentoliikennejärjestelmää.

Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.