Venäläisen sotilasilma-aluksen epäilleen loukanneen Suomen ilmatilaa

Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa itäisellä Suomenlahdella 23.8.2012 illalla. Kyseessä oli kuljetuskone. Rajavartiolaitos on aloittanut asiassa tutkinnan ja tiedottaa sen tuloksista kun se on valmistunut.

Eri maiden sotilasilma-alusten tekemiä Suomen ilmatilan loukkauksia on tapahtunut viime vuosina suhteellisen harvoin, vain kaksi - kolme kertaa vuodessa. Elokuusta 2005 lähtien loukkauksia on ollut yhteensä 18 kappaletta.

Suomenlahden keskellä on suhteellisen kapea kansainvälinen ilmatila, jota sotilasilma-alukset käyttävät. Venäläiset lentävät Itämeren yllä mm. huoltolentoja Liettuan ja Puolan välissä olevaan Kaliningradin tukikohtaansa.