Voimakkaasti kasvava miehittämätön ilmailu huolestuttaa harrasteilmailijoita

Cessnat_MalmillaMiehittämätön ilmailu on maailmalla ja Suomeessa voimakkaassa kasvuvaiheessa. Erilaisten RPAS-laitteiden käytön ja sovellusten kehittyminen tuonee ne lähivuosina muiden ilmatilankäyttäjien joukkoon ilman erillisiä rajoitusalueita.

 

 

Suomen Ilmailuliiton (SIL) Ilmatilatyöryhmä vie harraste- ja yleisilmailijoiden huolta eteenpäin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suuntaan. Alustavia keskusteluja miehittämättömän ilmailun vaikutuksista yleis- ja harrasteilmailulle on jo käyty Trafin kanssa.

 "Nyt haetaan näitä toimintaperiaatteita. Ilmailuliitto pyrkii vaikuttamaan niin, että vaikutukset yleis- ja harrasteilmailulle olisivat mahdollisimman vähäiset”, kommentoi Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmän puheenjohtaja Pekka Marjamaa SIL:n tiedotteessa uutta kasvavaa ilmailun muotoa.

 Ilmatilatyöryhmän tehtävänä on huolehtia harrasteilmailun kaikkien lajien edunvalvonnasta ilmatilan käyttöön liittyvissä asioissa. Työryhmän tehtäviin kuuluu ilmatilan käytön kehittymisen seuraaminen sekä yhteydenpito viranomaisiin ja ilmaliikennepalvelun tarjoajaan harrasteilmailun tarpeet huomioiden.

 Vuosittain SIL:n nimittämä ilmatilatyöryhmän puheenjohtaja kokoaa ryhmäänsä lisäksi 1-4 jäsentä. Nykyisin SIL:n hallitukselle raportoivaan ilmatilatyöryhmään kuuluvat Puheenjohtaja Marjamaan lisäksi Hannu Halonen, Antti Koskiniemi, Juha Silvennoinen ja Jorma Sucksdorff.

Lue myös: