Yli 1200 haki lennonjohtajakoulutukseen

ATC_HEL_tyopiste_1Finavia on valinnut oppilaat tulevalle lennonjohtajakurssille, jonne hakijoita oli kaikkiaan hakijoita oli 1276. Kurssille valittiin kahdeksan oppilasta. Lennonjohtajat vastaavat ilmaliikenteen sujuvuudesta ja työskentelevät monipuolisissa tehtävissä lennonjohdoissa ympäri Suomea.

 Lennonjohdon koulutusohjelma (Lennonjohdon perustutkinto LJK 41/14) alkaa 11.8.2014 ja kurssi valmistuu joulukuussa 2015. Lennonjohdon perustutkinto on 120:n opintoviikon (ov) laajuinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Ammatillisiin opintoihin kuuluu varsinaisten ilmaliikennepalveluun liittyvien oppiaineiden lisäksi mm. lentotoiminnan teoriaa, sääoppia, viestiliikenneoppia, ilmatiedotuspalvelua, lentosuunnistusta, ilmailun lainsäädäntöä ja hallintoa, ATK:ta, lentopelastuspalvelua sekä englannin ja ruotsin kieltä. Opinnot muodostuvat teoria-, simulaattori- ja työssäoppimisjaksoista.

Opetusministeriön asetuksen 216/2001 mukaan tutkinto sisältää yhden koulutusohjelman: lennonjohdon koulutusohjelma. Tutkintonimikkeenä on lennonjohtaja. Koulutus annetaan Finavian Avia Collegessa.

Lennonjohtaja antaa lennonjohtopalvelua estääkseen yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä. Toimenkuvana kuuluu myös ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen sen kulussa.

Lennonjohtajalla on mahdollisuus peruskoulutuksen jälkeen erikoistua esim. lähi-, lähestymis-, alue-, tarkkuuslähestymistutka-, lähestymisaluetutka- tai aluetutkalennonjohtajaksi. Hän voi myös hakeutua kouluttaja-, esimies- tai muihin erikoistehtäviin.

Suomessa on kaikkiaan noin 300 lennonjohtojaa, joista suurin osa kuuluu Suomen Lennonjohtajien Yhdistykseen (SLJY).