Borealis Free Route Airspace kattaa jo Pohjois-Euroopan viiden valtion ilmatilat

ATC_HEL_tyopiste_1Pohjois-Euroopan taivaalle avautui 23. kesäkuuta entistä suurempi vapaanreitityksen FRA-ilmatila. Borealis Free Route Airspace kattaa nyt viisi valtiota mahdollistaen jälleen suoremman reitityksen lentoliikenteelle.

Borealis alueen muodostavat eri valtioiden alueille olevat toiminnalliset ilmatilalohkot (FAB). Mukana alueessa ovat Pohjoisen-Euroopan ilmatilalohko NEFAB (Suomi, Viro ja Latvia sekä Norja, jonne varsinainen Borealis FRA laajenee myöhemmin), sekä Tanskan ja Ruotsin DK/SWE FABit.

Uusi kehitysvaihe on askel eteenpäin, kun kaksi aiemmin vapaan reitityksen ilmatilaa tarjonnutta ilmatilalohkoa yhdistetään yhdeksi suuremmaksi ilmatilaksi. Muutoksen odotetaan tuovan säästöjä ilmatilan käyttäjille kustannuksien ja päästöjen osalta.

Borealis_FRA_June_23_NOPLentoyhtiöt voivat ennaltamääriteltyjen sääntöjen mukaan tehdä lentosuunnitelmat suoraan Borealis FRA:n rajalta toiselle käyttäen ns. entry ja exit pisteistä lennonsuunnittelussaan.

Nyt voimassa olevalla FRA-alueella vapaa reititys on tarjolla lentopinnan 285 yläpuolella aina lentopinnalle 660 saakka.

Seuraavissa vaiheissa FRA-ilmatilaa on määrä laajentaan poistaen Norjan rajat ja jatkaa laajentumista edelleen Englantiin, Irlantiin ja Islantiin Borealis FRA -hankkeen mukaisesti. Koko alueen odotetaan avautuvan lentoliikenteen vapaaseen reititykseen vuoteen 2021 mennessä.

Borealis allianssissa on mukana yhdeksän lennonvarmistuspalveluita tarjoavaa yhtiötä. Niitä ovat Norjan Avinor. Suomen Finavia, Islannin Isavia, Irlannin IAA, Latvian LGS, Ruotsin LFV, Viron EANS, Tanskan Naviair ja Englannin NATS.

Lennovarmistuspalveluja tarjoavien toimijoiden tiivistäessä yhteistyötään ovat kyseisten alueiden lennonjohtajat kehittäneet edelleen omaa yhteistyötään. Ne allekirjoittivat toukokuun lopussa yhteisymmärryspöytäkirjan yhteisestä, rajat ylittävästä tuesta ja edunvalvonnasta.

Rajat ylittävä vapaan reitityksen ilmatila on yksi merkittävä Euroopan komission aloite kohti Euroopan yhtenäistä taivasta eli Single European Sky -hanketta.

Lue myös: