Dronet rajavalvonnan tukena Kainuussa 406 kilometrin pituisella raja-alueella

Drone_1Kainuun rajavartiosto on ottanut käyttöönsä minikoptereita rajojen valvonnan tueksi. Perinteisten menetelmien lisäksi rajavalvontaa suoritetaan jatkossa kyseisillä RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) -laitteilla ilmasta käsin Kainuun rajavartioston valvontavastuulla olevalla 406 kilometriä pitkällä itärajalla ja rajavyöhykkeellä.

Nelikopteri mahdollistaa vastaavan Rajavalvonnan kuin ilma-aluksesta tehty. Toiminta aika on merkittävästi lyhyempi mutta myös droneen voi kameran lisäksi asentaa myös muita sensoreita. Kyseessä on ilma-alusta kustannustehokkaampi valvontakeino perinteisten menetelmien lisäksi.

Kainuun rajavartioston muistuttaa oman dronetoimintansa aloittamisen yhteydessä, että dronen lennättäminen rajavyöhykkeellä ja itäisellä lentorajoitusalueella (EFR100) sekä kuvaaminen on kielletty ilman erillistä lupaa.

Itärajaa myötäilevä lentorajoitusalue on leveämpi kuin rajavyöhyke ja kattaa koko rajavyöhykkeen.

Dronen lennättäminen lentorajoitusalueella vaatii aina poikkeusluvan, jota haetaan Puolustusvoimilta. Lentokorkeus tai -kalusto ei muuta luvan tarvetta. Lisäksi, jos on tarve liikkua rajavyöhykkeellä, tarvitaan erillinen rajavyöhykelupa.