EU komissio tutkii Estonian Airin ja Cyprus Airwaysin valtionapuja

Estonian_ES-AEAEuroopan komissio on avannut tutkinnat valtionapusääntöjen noudattamisesta Estonian Airin ja Cyprys Airwaysin lisärahoittamisissa. Estonian Air on saanut 40,7 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihinsä ja Cyprus Airways 102,9 miljoonaa euroa.

Komissio epäilee nousevatko Estonian Air ja Cyprys Airways elinkelpoiseksi ilman jatkuvaa valtiontukea ja pystyvätkö ne selviytymään ilmaliikennesektorin lähivuosien haasteista. Epäilyksen alla on myös rakenneuudistusten riittävyys ja se onko ehdotettu kapasiteetin vähennys riittävä kompensoimaan valtionavun luomat kilpailun vääristymät.

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan rahoitusta voi antaa yhden kerran kymmenen vuoden jaksolla, jotta elinkelvottomia yhtiöitä ei tuettaisi keinotekoisesti.

 

Useita aiempia rahoitusjärjestelyjä takana

Viro ilmoitti komissiolle kesäkuussa 2013 antavansa Estonian Airille 40,7 miljoonaa euroa lisäpääomaa. Tehty suunnitelma yhtiön uudelleenjärjestelyksi kattaa viiden vuoden jakson 2013-2017.

Estonian Air on Viron valtio-omisteinen (97,34%) lippulaivayhtiö. Tulos on ollut tappiollinen vuodesta 2006 lähtien. Yhtiö on saanut vuodesta 2009 lähtien kolme piristysruisketta uudella rahoituksella. Kaikkiaan lisärahaa on annettu 57 miljooonaa euroa.

Komissio tutki Estonian Airin toimintaa myös helmi- ja huhtikuussa 2013.

5B-DAWKypros ilmoitti komissiolle joulukuussa 2013 102,9 miljoonan euron valtionapupaketista Cyprus Airwaysin uudellenjärjestelemiseksi. Käynnissä olevan uudelleenjärjestely kattaa vuodet 2012-2017. Suunnitelma sisältää vuonna 2012 annetun 31,1 miljoonan euron lisäpääoman, 63 miljoonan euron velkojen muunnoksen sekä 8,6 miljoonaa euron paketin kattamaan alijäämä yhtiön eläkerahastossa.

Cyprys Airways on Kyproksen valtio-omisteinen (93,67%) lippulaivayhtiö, joka on kärsinyt taloudellisista vaikeuksista vuodesta 2009 lähtien.

Komissio on vuonna 2007 hyväksynyt yhtiölle annetun lisärahoituksen. Vuonna 2012 Cyprys Airways sai jälleen lisärahoitusta ja vuonna 2013 sille annettiin 34,5 miljoonan euron pelastuslaina.

Cyprus Airwaysin osalta tutkimuksia on tehty jo helmikuussa 2012.

Lue myös: