Euroopan lentoliikenteen sisämarkkinat 25 vuoden ikään

Taivas_1Euroopan komissio juhlistaa kuluvalla viikolla EU:n lentoliikenteen sisämarkkinoiden 25-vuotisjuhlaa. Sisämarkkinat luotiin vuonna 1992 mahdollistamaaneurooppalaisyhtiöille lentäminen koko EU-alueella ilman rajoituksia.

Lentoliikenteen sisämarkkinat edistivät kilpailua ja toivat markkinoille uusia kasvavia toimijoita kuten halpalentoyhtiöt. Eurooppalaiset lentomatkustajat ovat hyötyneet sisämarkkinoista laajentuneina reittiverkostoina ja halvempien hintojen muodossa sekä korkeasta lentoturvallisuustasosta.

Vuonna 1992 hyväksytyllä lainsäädäntöpaketilla (neuvoston asetukset (ETY) N:o 2407/92, 2408/92 ja 2409/92, jotka korvattiin  vielä myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1008/2008) poistettiin kaikki jäljellä olleet EU:ssa toimiville eurooppalaisille lentoyhtiöille asetetut kaupalliset rajoitukset ja luotiin lentoliikenteen eurooppalaiset sisämarkkinat. Sittemmin sisämarkkinoita on laajennettu entisestään.

Kyseinen lainsäädäntö on muuttanut lentoliikennealaa perinpohjaisesti ja tukenut merkittävästi Euroopan lentoliikenteen vahvaa kasvua.

Vuonna 2015 EU julkisti myös uuden ilmailustrategiansa. Komission mukaan se merkitsi käännekohtaa Euroopan talouden vauhdittamiselle, Euroopan teollisuuspohjan lujittamiselle ja EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttämiselle.

Violeta_Bulc_2014_1"On vaikea ymmärtää miten paljon lentomatkailu on muuttunut Euroopan Unionin myötä. Sisämarkkinat ovat mullistaneet liikkuvuuden, mahdollistamalla halvat ja turvalliset lennot . Samalla on luotu työpaikkoja ja mahdollistettu talouskasvu. Liikennekomissaarina haluan jatkaa tätä menestyksekästä työtä tuomalla mukaan uusia teknologioita ja tuoda kestävän kehityksen osaksi lentomatkailua", kommentoi EU:n liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc.

Kuluttajille reittiverkoston laajentuminen on ollut  merkittävä etu. Vuonna 1993 Euroopan lentoasemien kautta kulki 360 miljoonaa matkustajaa. Vuonna 2015 Euroopan 450 lentoaseman kautta kulki lähes kolminkertainen määrä eli 918 miljoonaa matkustajaa.

Esimerkiksi Dublinin lentoasemalta oli vuonna 1992 ainoastaan 36 Euroopan sisäistä lentoa, kun vuonna 2016 niitä oli jo 127. Myös pienemmät alueelliset lentoasemat ovat saaneet osansa kasvusta.

Hinnat ovat pudonneet melkoisesti, sillä Milano-Pariisi lennot saa komission mukaan nykyisin nelihenkiselle perheelle jo 100 eurolla, kun vuonna 1992 vastaavat lennot maksoivat monikertaisesti enemmän eli jopa 1600 euroa.

Ilmailu ei pelkästään vienyt EU-alueen liikkuvuutta parempaan suuntaan vaan vaikutti merkittävästi Euroopan talouteen. Suurempi määrä lentoja kasvatti liiketoimintaa, turismia, kappaa sekä loi työpaikkoja.

Yli 900 miljoonalla vuosittaiselle lentomatkustajalla Eurooppa on yksi maailman vahvimmista ilmailumarkkinoista. Lentoyhtiöt tukevatkin jopa 9 miljoonaa työpaikkaa EU-alueella luoden yli 621 miljardin euron bruttokansantuotteen.

Lue myös: