Finavia kehittää Helsinki-Vantaasta uutta matkakeskusta - kulkuyhteydet kuntoon myös Virosta

EFHK_talvellaFinavia pyrkii rakentamaan Helsinki-Vantaasta matkakeskusta, johon olisi sujuvat yhteydet Suomesta ja Virosta. Tavoitteena on tehdä matkustamisesta entistä helpompaa. Uudelle liikennehankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea.

Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea vuoden 2015 monivuotisesta ohjelmasta yhteensä 53,68 miljoonaa euroa. Suomen valtio on mukana kolmessa hankkeessa. Eduskunnan Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4. helmikuuta.

Finavia hakee rahoitusta Helsingin lentoaseman multimodaali matkakeskus -hankkeelle. Sen myötä Helsinki-Vantaan lentoasemalle suunnitellaan multimodaali, digitaalinen matkakeskus, jossa tavoitteena on maksimoida matkustamisen helppous.

Hankkeella sujuvoitetaan julkisen liikenteen matkaketjuja lentoaseman ja Helsingin kaupungin, lentoaseman ja Tallinnan lauttaliikenteen sekä lentoaseman ja muun Suomen välisessä liikenteessä.

Hankkeen kustannuksista vastaa kokonaan Finavia Oyj. Samassa yhteydessä Finavia selvittää yhteistyömahdollisuuksia Tallinnan lentoaseman kanssa.

Hankkeen tukijoina ja suunnitteluyhteistyökumppaneina ovat Uudenmaan liitto, Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki. Suunnitteluyhteistyötä tehdään myös Linja-autoliiton, Vantaan Taksin, Liikenneviraston, VR:n ja HSL:n kanssa.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ajanjaksolla 8/2016–8/2020 on 4,5 miljoonaa euroa, joka on kokonaisuudessaan Suomen kustannuksia. Hankkeelle haetaan tukea yhteensä 2,25 miljoonaa euroa (50 %).

Tukipäätöksiä heinäkuussa 2016

Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan heinäkuussa 2016. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.

päivitys: Uutinen jaettu kahtia alkuperäisestä

Lue myös: