Finnair siirtää yhtiökokoustaan myöhemmäksi - lisärahoitussuunnitelma käyttöön

Finnair_airbusA32s_tailsFinnair on koronavirustilanteen vuoksi päättänyt peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksensa 2020, joka oli tarkoitus järjestää 18.3.2020. Näin ollen se järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Uuden tulosvaroituksen antanut yhtiö peruu myös ehdotetun osingonmaksun.

Suomen hallitus tiedotti 16. maaliskuuta 2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan enintään kymmeneen henkilöön. Finnairin yhtiökokous ei ole julkinen kokoontuminen, mutta Finnair on Suomen hallituksen linjauksia mukaillen päättänyt, että yhtiökokousta ei ole syytä järjestää vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Finnair haluaa taata turvallisen kokousympäristön sekä yhtiön osakkaille että sen työntekijöille.

Finnair ilmoitti jo aiemmin tehneensä erityisjärjestelyjä 18. maaliskuuta pidettävän yhtiökokouksen järjestelyihin. Luvassa oli myös videoyhteys kokoukseen. Nyt kokousta on kuitenkin päätetty siirtää tulevaisuuteen koronaviruksen vaikutusten seurauksena.

F_Karvinen_parvekkeella“Me kaikki olemme siirtyneet ainutlaatuisen poikkeukselliseen aikaan. Tässä tilanteessa olemme Finnairissa päättäneet, että siirrämme yhtiökokouksemme muutaman viikon päähän ja järjestämme siihen myös etäosallistumismahdollisuuden", sanoi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

"Turvallisuus, toisista välittäminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ovat parasta Finnairia. Niin lennoillamme kuin yhtiökokousta järjestäessämme”

”Haluamme antaa kaikille osakkeenomistajillemme yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua kokoukseen vailla huolta omasta tai ympärillä olevien terveydestä", jatkaa Karvinen.

Uusi tulosvaroitus - osingonmaksu perutaan

Finnairin päivitti 28. helmikuuta 2020 julkaistussa tulosvaroituksessaan taloudellisia näkymiään ja ilmoitti, että yhtiön vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä jäävän vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoista liiketulosta heikommaksi.

Myös Finnairin vertailukelpoisen liiketuloksen olevan olennaisesti heikompi vuoden 2020 toisella neljänneksellä vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna ja täten vuoden 2020 vertailukelpoisen liiketuloksen olevan olennaisesti edellisvuotta heikompi.

Lisäksi Finnair perui ennusteensa, jonka mukaan kapasiteetti olisi vuonna 2020 kasvanut noin 4 %, ja ilmoitti sopeuttavansa lähikuukausien aikana verkostoaan ja kapasiteettiaan vastaamaan lentoliikenteen kysyntää, minkä vuoksi lentosidonnaiset kustannukset, kuten lentopolttoainekulut ja lentokenttä- sekä muut maksut pienenevät kapasiteetin muutosten mukaisesti.

Verkosto- ja kapasiteettimuutosten lisäksi Finnair ilmoitti myös arvioivansa keinoja sopeuttaa muita kustannuksiaan 40 - 50 miljoonalla eurolla toimin, jotka kohdistuisivat henkilöstöön, myyntiin ja markkinointiin, kehityshankkeisiin ja muihin projekteihin.

Viimeaikaisista erittäin vakavista ja maailmanlaajuisista koronavirusvaikutuksista johtuen Finnair päivittää jälleen taloudellista näkymäänsä. Kysynnän huomattavan heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa 90 % normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut. Tämä johtaa huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tilikaudella 2020.

Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä lisäsopeutuksia.

Yhtiön hallitus on harkinnut osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättyä. Myös Suomen valtio on ilmoittanut yhtiölle, että se aikoo äänestää 0,20 euron osakekohtaista osinkoehdotusta vastaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Ehdotettu osinko vuodelta 2019 ei siten toteudu. 

”On selvää, että koronavirus on suurin kriisi lentoliikenteen historiassa", sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

F_Manner_taululla"Taloudellisten näkymiemme huomattava heikentyminen johtuu kokonaisuudessaan koronavirustilanteesta. Samanaikaisesti Finnairin kilpailukyky on edelleen vahva normaalissa liiketoimintaympäristössä".

"Haluaisin kiittää kaikkia asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja uskollisuudesta. Olen kiitollinen ja ylpeä koko henkilöstömme vahvasta sitoutuneisuudesta ja yhteishengestä tänä poikkeuksellisena aikana. Keskitymme jatkossakin pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseen ja erityisesti siihen, että tulemme vahvoina ulos tästä poikkeustilanteesta”, päättää Manner.


Vahva tase - lisärahoitussuunnitelma käyttöön

Finnairilla on koronakriisin alkaessa vahvat kassavarat ja terve tase. Varmistaakseen yhtiön tulevaisuuden pitkittyneessäkin koronavirustilanteessa Finnair on toteuttamassa kokoluokaltaan merkittävän lisärahoitussuunnitelman.

Suunnitelma sisältää olemassa olevan valmiusluottolimiitin käyttöönoton, kiinnittämättömien lentokoneiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjä sekä merkittävän suuruisen, markkinaehtoisen TyEL-takaisinlainausjärjestelyn. Suomen hallitus on vahvistanut yhtiölle tukevansa Finnairia aktiivisesti tämän poikkeuksellisen ajanjakson aikana.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lue myös: