Finnair tekniikkaan YT-neuvottelut

Finnair-konserniin kuuluvissa lentokoneiden ja laitteiden huoltotoimintaan keskittyvissä tytäryhtiöissä Finnair Technical Services Oy:ssä ja Finnair Engine Services Oy:ssä suunnitellaan rakenteellisia uudistuksia.

– Kansainvälinen kilpailu lentokoneiden huoltotoiminnoista on kaiken aikaa kiristynyt. Oma kilpailukykymme on kustannusten kasvaessa heikentynyt ja joudumme miettimään koko rakenteemme uudelleen, Finnairin tekniikkayhtiöiden toimitusjohtaja Kimmo Soini sanoo.

– Finnair on toteuttanut laajan laivastouudistuksen ja yhtiön nykyinen laivasto on modernia. Merkittävän osan Finnairin lentokoneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoiminnoista tulisi jatkossa muodostua Finnair-konsernin ulkopuolisille yhtiöille tarjotuista palveluista. Markkinahintaisessa palvelutarjonnassa kustannuskilpailukykymme lentokonekorjaamon alueella on riittämätön.

Finnair Tekniikan toiminta kattaa päivittäiset ja lyhyen aikavälin huollot eli linjahuollon, pitkän aikavälin lentokonekorjaamotoiminnan sekä moottori- ja laitetuen.

– Suunnittelemme luopuvamme pääasiassa ulkopuolisesta, kannattamattomasta lentokoneiden perushuoltotyöstä. Tavoitteenamme on sen sijaan keskittyä Finnairin oman laivaston laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen tekniseen tukeen. Kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen on välttämätöntä myös muilla Finnair Tekniikan liiketoiminta-alueilla, Soini toteaa.

Yhtiöissä käynnistetään yt-menettely, joka koskee yhtiöiden kaikkia 1 600 työntekijää. Suunniteltujen muutosten aiheuttama henkilöstön vähentämistarve on 450 työpaikkaa.

– Suunnitelmana on, että Finnairin koko tekniikkatoiminnot sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Arviomme mukaan työmäärän selvä leikkautuminen vähentää myös työvoiman tarvetta. Pyrimme löytämään mahdollisimman joustavia keinoja henkilöstön vähentämisessä, mutta emme voine välttää merkittäviä irtisanomisia.

Finnairin tiedote